HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Bästa system för tillverkande företag

Vad kännetecknar ett system för tillverkande företag?

För företag inom tillverkningsindustrin är ett effektivt system avgörande för att hantera de många aspekterna av verksamheten. Systemen som används i denna bransch har specifika funktioner som stödjer produktionshantering, affärsprocesser, orderhantering och ekonomi. Dessa system hjälper företag att hålla koll på produktionsflöden, hantera materialinköp, lager, fakturering och säkerställa att alla delar av produktionen är samordnade och spårbara.

Produktionshanteringssystem

Projekthanteringssystem är centrala för tillverkande företag eftersom de gör det möjligt att planera, övervaka och kontrollera produktionsprocesser från start till slut. De inkluderar funktioner för att skapa och hantera produktionsscheman, resursallokering och kvalitetskontroll.

Affärssystem (ERP)

Affärssystem, eller ERP-system (Enterprise Resource Planning), är mer omfattande och integrerade lösningar som hanterar många av företagets olika affärsprocesser i en enda plattform. För tillverkande företag kan ett ERP-system inkludera moduler för produktionshantering, ekonomi, personalhantering, lagerhållning och inköp. Dessa system är utformade för att förbättra effektiviteten och ge bättre insikter i företagets verksamhet genom att samla all data på ett ställe.

Orderhanteringssystem

Orderhanteringssystem är viktiga för att hålla koll på kundbeställningar och försäljning. Dessa system hjälper företag att hantera inkommande order, spåra lagerstatus och hantera inköp av material och utrustning. Ett effektivt orderhanteringssystem kan bidra till att minska lagernivåerna och förbättra leveransprecisionen.

Ekonomisystem

Ekonomisystem hjälper företag att hantera sina ekonomiska transaktioner och bokföring. De inkluderar funktioner för fakturering, leverantörsreskontra, kundreskontra och löneadministration. Ett bra ekonomisystem ger också möjlighet att skapa rapporter och analyser som kan hjälpa företaget att fatta bättre ekonomiska beslut.

Andra viktiga systemfunktioner

Utöver de specifika systemen ovan finns det andra viktiga funktioner och verktyg som kan vara avgörande för företag inom tillverkningsindustrin:

 • Tidrapportering: Att kunna spåra arbetstid för anställda och underentreprenörer är viktigt för att hålla koll på arbetskostnader och effektivitet.
 • Dokumenthantering: Att ha ett centralt ställe för att lagra och dela dokument som ritningar, kontrakt och rapporter underlättar samarbetet och minskar risken för fel.
 • Mobil åtkomst: Många system erbjuder mobilappar som gör det möjligt för anställda att få tillgång till information och uppdatera data direkt från arbetsplatsen.
 • Säkerhetsfunktioner: För att skydda känslig företagsinformation är det viktigt att systemen har robusta säkerhetsfunktioner, inklusive användarautentisering och datakryptering.

Vad är viktigt att tänka på?

När du väljer ett system för ditt tillverkande företag är det viktigt att överväga företagets specifika behov och utmaningar. Ett system kan göra stor skillnad i hur effektivt och framgångsrikt ditt företag är. Här är några nyckelfaktorer att tänka på:

Användarvänlighet

Ett system som är svårt att använda kommer snabbt att bli en belastning istället för en tillgång. Det är viktigt att välja ett system som är intuitivt och lätt att förstå för alla användare, oavsett deras tekniska kompetens. Användarvänligheten påverkar hur snabbt personalen kan börja använda systemet och hur effektivt de kan utföra sina uppgifter. System som erbjuder en enkel och logisk användarupplevelse minimerar behovet av omfattande utbildning och support.

Integration

För att säkerställa en smidig och effektiv arbetsprocess är det viktigt att systemet kan integreras med andra verktyg och plattformar som företaget redan använder. Detta kan inkludera ERP-system, CRM-system, tidrapporteringsverktyg och andra affärsapplikationer. Integrationer minskar risken för dubbelarbete och datafel genom att automatisera dataöverföringar mellan olika system. Dessutom kan det ge en mer holistisk bild av företagets verksamhet, vilket underlättar beslutsfattande.

Skalbarhet

När ditt företag växer måste ditt system kunna växa med det. Skalbarhet innebär att systemet kan hantera ett ökande antal användare, större datamängder och mer komplexa arbetsflöden utan att förlora prestanda. Ett skalbart system kan anpassas till företagets framtida behov, vilket gör det till en långsiktig investering. Välj ett system som erbjuder flexibilitet i form av moduler eller funktioner som kan läggas till när behovet uppstår.

Mobilitet

För företag inom tillverkningsindustrin är det ofta nödvändigt att ha tillgång till systemet från olika platser, inklusive fabriker och lager. Mobilitet gör det möjligt för medarbetarna att uppdatera produktionsstatus, registrera tid och få tillgång till viktig information direkt från arbetsplatsen. System som erbjuder mobila appar eller responsiv webbdesign säkerställer att användarna kan arbeta effektivt oavsett var de befinner sig.

Support och utbildning

Att införa ett nytt system innebär ofta en inlärningskurva för medarbetarna. Det är därför viktigt att leverantören erbjuder tillräcklig support och utbildning. Se till att det finns tillgång till resurser som användarhandledningar, utbildningsvideor och kundsupport. Kvalitativ support och utbildning minimerar driftstopp och säkerställer att personalen snabbt kan lösa eventuella problem som uppstår.

Anpassningsbarhet

Varje företag har unika behov och arbetsprocesser. Ett system som kan anpassas till specifika krav och arbetsflöden är därför mycket värdefullt. Anpassningsbarhet kan innebära allt från att skapa skräddarsydda rapporter till att justera användargränssnittet efter företagets preferenser. System som erbjuder hög grad av konfiguration och anpassning kan bättre stödja företagets specifika arbetsmetoder och processer.

Kostnadseffektivitet

Kostnaden är alltid en viktig faktor att överväga. Det är viktigt att förstå både de initiala kostnaderna och de löpande kostnaderna för att använda systemet. Kostnadsstrukturen kan variera mellan olika leverantörer; vissa erbjuder prissättning per användare, andra baserat på funktioner eller antal projekt. Utvärdera om systemet ger tillräckligt värde för priset och om det finns möjlighet att uppgradera när företaget växer. Tänk också på de indirekta kostnaderna, såsom utbildningstid och integrationsarbete.

Funktionalitet

Slutligen är funktionaliteten en avgörande faktor. Systemet måste erbjuda de verktyg och funktioner som behövs för att hantera företagets specifika verksamhet. Det kan inkludera produktionshantering, tidrapportering, fakturering, materialinköp och lagerhantering. Jämför olika system och deras funktionaliteter för att säkerställa att de uppfyller dina krav. Att ha en tydlig lista över ”måste-ha”-funktioner och ”bra-att-ha”-funktioner kan hjälpa till att göra ett mer informerat val.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du välja ett system som inte bara passar företagets nuvarande behov, utan även kan anpassas och skalas för framtida tillväxt och förändringar. Ett väl valt system kan förbättra effektiviteten, minska kostnader och bidra till att produktionen genomförs smidigare och mer framgångsrikt.

Vad passar bäst för respektive inriktning?

Valet av system kan variera beroende på vilken typ av tillverkande företag du driver. Olika företag har olika behov och prioriteringar, och det är viktigt att välja ett system som är anpassat till just din verksamhets specifika krav. Här är några exempel på olika inriktningar inom branschen och vilka utmaningar de vanligtvis löser med hjälp av system:

Stora tillverkningsföretag

Stora tillverkningsföretag hanterar ofta komplexa produktionsprocesser och stora volymer av material och produkter. Här är några vanliga utmaningar och aspekter att tänka på:

 • Material- och kapacitetsplanering: Att säkerställa att rätt mängd material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt och att produktionskapaciteten är optimerad.
 • Automatisering och effektivitet: Att implementera system som kan automatisera olika delar av produktionen för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.
 • Kvalitetskontroll: Att övervaka och säkerställa att produkterna håller hög kvalitet genom hela tillverkningsprocessen.
 • Datahantering: Att hantera stora mängder data och använda denna information för att förbättra processer och fatta välgrundade beslut.

Små och medelstora tillverkningsföretag

Små och medelstora tillverkningsföretag kan ha andra prioriteringar och utmaningar jämfört med större företag. Här är några aspekter att tänka på:

 • Kostnadseffektivitet: Att välja system som erbjuder nödvändiga funktioner till en rimlig kostnad, utan att betala för onödiga extrafunktioner.
 • Enkelhet och användarvänlighet: Att implementera system som är lätta att använda och inte kräver omfattande utbildning.
 • Skalbarhet: Att säkerställa att systemet kan växa med företaget och hantera ökande volymer och komplexitet.
 • Integrationsmöjligheter: Att välja system som enkelt kan integreras med befintliga verktyg och system för att skapa en smidig arbetsprocess.

Nischade tillverkningsföretag

Företag som är specialiserade inom specifika tillverkningsnischer, som livsmedelsproduktion, elektronik eller medicinteknik, har unika behov som kräver specialiserade system. Här är några aspekter att tänka på:

 • Regulatoriska krav: Att välja system som hjälper företaget att följa specifika branschregler och standarder, såsom FDA-krav för medicintekniska produkter eller HACCP-standarder för livsmedelsproduktion.
 • Sporbarhet och säkerhet: Att implementera system som kan spåra alla komponenter och material genom hela produktionskedjan för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
 • Anpassning och flexibilitet: Att använda system som kan anpassas efter företagets specifika behov och produktionsprocesser.

Konsultföretag inom tillverkningsindustrin

Konsultföretag som arbetar med produktionsoptimering, teknisk rådgivning och innovationsutveckling har behov av system som stödjer projektdokumentation, kommunikation och analys. Här är några aspekter att tänka på:

 • Projektdokumentation: Att hålla ordning på stora mängder teknisk dokumentation och säkerställa att den är tillgänglig för alla intressenter.
 • Kommunikation: Att effektivt kommunicera med kunder, underleverantörer och interna team för att säkerställa att alla är på samma sida.
 • Analys och rapportering: Att samla in och analysera data för att optimera produktionsprocesser och identifiera områden för förbättring.
 • Tidshantering: Att spåra och rapportera tid och resurser för att säkerställa att projekt levereras inom tidsramar och budget.

Genom att noggrant utvärdera vilka funktioner som är viktigast och vilka utmaningar som behöver lösas, kan tillverkande företag hitta det system som bäst stödjer deras verksamhet och främjar framgång.

Sortera på
Higher

Higher

Higher
Rekryteringsverktyg

Higher är marknadens enda rekryteringsverktyg med tydligt fokus att underlätta rekryteringen inom retail, dagligvaruhandeln, hotell & restaurang, logistik, vård & omsorg samt andra delar av yrkessektorn. Higher är utvecklat för att möta kandidaterna i mobilen där kandidaten söker jobb via kompetensbaserade frågor, psykologiskt test och videopresentation, på endast några minuter.

Lär dig mer om Higher

Centuri

Centuri

Centuri
Ledningssystem

Hantera all viktig information på samma ställe - Smart processmotor för operativa arbetsflöden - Dokument-, ärende-, avvikelse- och avtalshantering med samma logik - Prickskjut information och arbete automatiskt till rätt personer i din organisation - Anpassa systemet till er verksamhet, inte verksamheten till systemet - Lätt-integrerat - Låga förvaltningskostnader och enkelt att göra förändringar...

Lär dig mer om Centuri

Powerinit-logo-bw.png

Brand Management Center

Powerinit Sverige AB
Marknadsföringsverktyg

Powerinit erbjuder en modulbaserad molnplattform för mediabank (DAM), designverktyg, nyhetsbrev, eventhantering och enkäter. Anpassningsbar, säker och på svenska servrar.

Lär dig mer om Brand Management Center

SuperOffice_Primary-Lo-go_Green_1200 × 220.png

SuperOffice CRM

SuperOffice
CRM

SuperOffice är din Nordiska CRM leverantör och tillväxtplattform. Med alla standardapplikationer anslutna till samma kundbas kombinerar SuperOffice CRM alla dina kundorienterade processer – försäljning, marknadsföring och kundservice i en gemensam teknikstack.​

Lär dig mer om SuperOffice CRM

Ledningssystem

Addsystems erbjuder en webbplattform för ledningssystem som det ska kännas roligt, tryggt och effektivt för användaren att arbeta i. På så vis blir det enklare att få med hela organisationen i ett system med ISO som verkligen gör skillnad. Det går även utmärkt att lägga till standardlösningar men även göra kundanpassningar utifrån förändrade behov och önskemål.

Lär dig mer om Add Ledningssystem

Summera Support-logo

Summera Support

Summera Support
Arbetsordersystem

Ett modernt webbaserat ärendehanteringssystem för hantering av serviceärenden, felanmälan, arbetsorder, produktsupport och kundtjänst. Ärenden hanteras snabbt och enkelt via dator eller mobiltelefon.

Lär dig mer om Summera Support

Learnster_Logo_Purple.png

Learnster

Learnster
LMS

Learnster utvecklar morgondagens LMS för lärande organisationer som vill uppnå maximal utveckling på minimal tid. Vi lanserade vår innovativa plattform 2018 och har sedan dess haft en kraftig tillväxt, primärt inom den privata sektorn. Om du letar efter användarvänlighet i världsklass är Learnsters ultramoderna LMS verktyget för dig.

Lär dig mer om Learnster

Logo_ Gray & Color.png

Lime CRM

Lime Technologies
CRM

Leverera en kundupplevelse utöver det vanliga med ett CRM-system i världsklass. Lime CRM är webbaserat, portabelt och användarvänligt. Vårt system är anpassningsbart efter era processer och behov, oavsett vilken bransch ni arbetar inom. Lime CRM är designat för företag som söker ett system man kan växa med, från en leverantör med över 30 års erfarenhet inom branschen!

Lär dig mer om Lime CRM

Sweet Systems-logo

Sweet Systems

Sweet Systems AB
CRM

Automatisera och digitalisera din verksamhet! Sälj, service, ärendehantering, marknad eller support? Med Sweet hanterar du alla företagets delar från samma plattform för att förenkla det dagliga arbetet. Sweet, eller hur? Säkerhet är av yttersta vikt för Sweet Systems och våra kunder. Vi är stolta över att vara ISO 27001-certifierade. Våra branschspecialiserade lösningar ger obegränsade möjlighete...

Lär dig mer om Sweet Systems

Projekthanteringsverktyg

Easoft är ett flexibelt och kraftfullt system för bygg, anläggning, installations och serviceföretag. Smarta funktioner som stödjer medarbetarna genom hela flödet, från första kundkontakt till fakturering och eftermarknad. Easoft riktar sig till företag som vuxit ur sina vardagliga verktyg och vill ta nästa steg.

Lär dig mer om Easoft ERP

Goava

Goava

Goava
Prospekteringsverktyg

Goava är ett Sales Intelligence-verktyg som hjälper säljteam att öka sin försäljning och spara tid. Med Goava får du personliga rekommendationer på vilka företag du bör kontakta. Vi samlar all företagsdata på ett ställe för effektiv research.

Lär dig mer om Goava

lingio_orange.jpg

Lingio

Lingio
LMS

Lingios utbildningsplattform är utvecklad för dig som har mycket personal på golvet. Med gamification, språkstöd och utbildning i mobilen blir det lätt att få tid till utbildning som inte krockar med schemat. Använd färdiga kurser eller skapa själv med AI.

Lär dig mer om Lingio

Huma

Huma

Huma
HR-system

Huma är ett modernt HR-system för små och medelstora företag. Kom igång på sex minuter, inte sex månader. Huma sätter användarupplevelsen först och är intuitiv, modern och automatiserad för alla dina personliga administratörsuppgifter. Lätt att ansluta till dina befintliga system med bara några knapptryckningar. Huma är ett smartare och bättre HR-system som alla faktiskt använder.

Lär dig mer om Huma

Membrain

Membrain

Membrain
CRM

Membrain är CRM:et och säljstödet dina säljare har längtat efter, hela vägen från prospektering till customer success.Membrain vänder sig till B2B företag som arbetar med komplex försäljning och som siktar mot en ökad tillväxt. Fokus hos Membrain ligger på att stödja, uppmuntra och återskapa framgångsrika beteenden snarare än att logga data i efterhand. Membrain bygger på ett processtänk där proce...

Lär dig mer om Membrain

Viskan-logo

Viskan

Viskan
E-handelsplattform

Viskan E-handelsplattform används idag av starkt växande företag som exempelvis Lager157 och MakeUp Mekka. En stark arkitektur ger hög leveranssäkerhet och mängder av funktioner till e-handlare som är aktiva världen över. Med Viskan E-handelsplattform tar du full kontroll över din e-handelsaffär genom flexibilitet och hög automation.

Lär dig mer om Viskan

Ärendehanteringssystem

Att hålla kunderna nöjda och hålla sina löften är nyckeln till att få verksamheten att växa. Med SuperOffice Service kan du ge dina supportteam en panoramavy över dina kunder, minska svarstiderna och effektivisera arbetsflödena. Det hjälper dina team att ägna mer tid åt det som är viktigast; att leverera service som överträffar förväntningarna. SuperOffice är din Nordiska CRM leverantör och tillvä...

Lär dig mer om SuperOffice Service

Geins-logo

Geins

Carismar Software
E-handelsplattform

Allt för er e-handel på ett och samma ställe. Med Geins får ni en plattform som hanterar allt från produkter och ordermottagande till utleverans och returhantering. Plattformen är lättanvänd och byggd för att ni ska kunna bygga er kundupplevelse som ni vill, och integreras enkelt med de system ni behöver för att bedriva er verksamhet.

Lär dig mer om Geins

Flowfactory

Flowfactory

Flowfactory
Low-code plattform

Bygg skräddarsydda verksamhetsapplikationer eller koppla samman dina system till en och samma plattform med hjälp av low-code. - Offentlig och privat sektor - Användarnära och visuell utveckling - Passar bra för integrationer, ärendehantering, offertersystem, bidragsansökningar, felrapportering.. och mycket mer.

Lär dig mer om Flowfactory

Thrive

THRIVE

Aleido Learning Sweden AB
LXP-system

THRIVE Learning & Skills Platform är en Europas mest snabbväxande och omtalade lärplattformar. I grunden handlar detta om ett extremt tydligt fokus på användarvänlighet och att tillhandahålla engagerande lärupplevelser. Dessa lärupplevelser bygger i sin tur på innovativ teknik, som möjliggör individanpassat, socialt och data-drivet lärande.

Lär dig mer om THRIVE

HiBob_logo_color (1).png

HiBob

HiBob
HR-system

Hibob och dess HR-plattform Bob, är utformat för att främja företagskultur och medarbetare engagemang och hjälper moderna, medelstora, snabbväxande företag att öka prestanda och bibehållandet av personal. Detta leder i sin tur till hälsosammare och mer produktiva team. HR-systemet innehåller CoreHR och HR-funktionaliteter såsom onboarding, tidrapportering, frånvarohantering m.m.

Lär dig mer om HiBob

CRM

Salesforce är en världsledande CRM-plattform som älskas världen över. Här hanterar ni alla typer av kundnära processer, samtidigt som ni får ett användarvänligt och skalbart system. Releye är en engagerad och erfaren Salesforce-partner som ser till ni når er fulla potential i plattformen.

Lär dig mer om Salesforce

NetSuite-logo-half-light.png

NetSuite

Oracle NetSuite
Affärssystem

Det första och sista ERP du kommer att behöva. Den främsta ERP plattformen i molnet för små till medelstora, växande och multinationella företag.

Lär dig mer om NetSuite

Budget- och prognosverktyg

Cumulus BI är ett molnbaserat system byggt med modern teknik för rapportering, uppföljning, budget och prognos. Med Cumulus BI automatiserar och effektiviserar vi din vardag. Ta bättre och mer välgrundade beslut. Vår grundappliktion möjliggör snabb och effektiv implementation samtidigt som den erbjuder avancerade skräddarsydda anpassningar.

Lär dig mer om Cumulus BI

Learningbank

Learningbank

Learningbank
LMS

Användarvänlig, intuitiv LMS- och onboarding-plattform. Spara tid med automatisering, skapa engagerande innehåll eller använd färdiga utbildningsmoduler. Samla dina digitala och fysiska utbildningar på ett ställe och rapportera framstegen enkelt. Perfekt för företag med 100+ anställda. Läs mer & få en gratis demo.

Lär dig mer om Learningbank

Sage X3

Sage X3

Systemstöd
Affärssystem

Sage X3 – ett internationellt, modernt affärssystem anpassat till den svenska och nordiska marknaden. Utvecklat för industriföretag, koncerner och branscher där logistik och produktion är kärnverksamhet. Ett webbaserat, mobilt affärssystem som idag används i +80 länder med kraftfulla funktioner för att utveckla och driva din verksamhet snabbare, enklare och med mer flexibilitet.

Lär dig mer om Sage X3

Creatio

Creatio

Creatio
Low-code plattform

Creatio CRM är en komplett produktsvit för automatisering av marknadsföring, försäljning och service, integrerad på en no-code-plattform (plattform utan kod) som hjälper organisationer att digitalisera arbetsflöden, förbättra kund- och medarbetarupplevelser och öka effektiviteten i samtliga affärsenheter.

Lär dig mer om Creatio

Medarbetarsamtal

Yesbox medarbetarsamtal används för att utveckla relationen mellan chef och medarbetare. Tanken är att förstå drivkrafter, arbetsförhållanden, kompetensutveckling, styrkor och utvecklingsområden. Yesbox samtal kan också användas för att följa mål eller olika behov samt göra kompetenskartläggning. Medarbetarsamtalen spelar en viktig roll i organisationers förbättringar. Samtalen gör också att ledar...

Lär dig mer om Yesbox - Medarbetarsamtal

M-Files-logo

M-Files

M-Files Sweden AB
Dokumenthanteringssystem

M-Files är en global ledare inom informationshantering. M-Files metadatadrivna plattform för dokumenthantering gör det möjligt för kunskapsarbetare att omedelbart hitta rätt information i alla situationer, automatisera affärsprocesser och upprätthålla informationskontroll. Detta ger företag en konkurrensfördel och en betydande ROI eftersom de kan leverera bättre kundupplevelser och kvalitativt arb...

Lär dig mer om M-Files

Apsis One

APSIS One

Efficy
Marketing automation

Samla din data. Automatisera din kundresa. Skapa ökad tillväxt med APSIS One. En användarvänlig plattform för avancerad personalisering med intuitiva verktyg för e-post, hemsida, SMS och automatisering.

Lär dig mer om APSIS One

Affärssystem

Dynamics 365 Business Central är en modern, molnbaserad affärssystemslösning med AI direkt inbyggt i systemet passar det för små och medelstora företag, koncerner och organisationer som vill uppnå en hög grad av automatisering och effektivisering av sina affärsprocesser.

Lär dig mer om Dynamics 365 Business Central

Logo-purple.png

Agda PS

Agda PS
Lönesystem

Agda PS är ett automatiserat lönesystem för företag med över 50 anställda som hanterar 450 kollektivavtal och används av var fjärde privatanställd i Sverige. Systemet erbjuder säkra och automatiska uppdateringar och möjliggör hantering av löner, resor, utlägg samt dataanalys varifrån du vill. Vi erbjuder även löneoutsourcing.

Lär dig mer om Agda PS

Oxceed

Oxceed

Oxceed
Budget- och prognosverktyg

Oxceed är ett modernt, molnbaserat system för budgetering, finansiell rapportering och uppföljning. Med Oxceed får ledning och styrelse rätt underlag för att kunna fatta bättre beslut. Skapa finansiella rapporter, budgetar och nyckeltal med bara några klick och få en ekonomisk överblick av företaget i realtid. 📊 Skapa skräddarsydda rapporter 💰 Hantera budget och prognos 📈 Ekonomisk översikt i...

Lär dig mer om Oxceed

Timeplan

Timeplan

Exsens AB
Schemaläggningsprogram

Timeplan är ett heltäckande, molnbaserat personalhanteringssystem som anpassar sig efter varje företags unika behov, oavsett om du driver ett litet företag eller ett stort internationellt företag. Med vår användarvänliga app och webblösning kan dina medarbetare enkelt hålla koll på sina scheman, tidrapportera och kommunicera. Du får tillgång till funktioner som gör personalhanteringen smidig och e...

Lär dig mer om Timeplan

Brightbid-logo

Brightbid

Brightbid
Marketing automation

BrightBid hjälper marknadschefer att öka ROI på deras marknadsaktiviteter med hjälp av en AI.lösning för sökannonsering och Google Shopping.

Lär dig mer om Brightbid

Intershop

Intershop

Intershop
E-handelsplattform

Ett enterprise e-handelssystem för en allt-i-ett eller Best of Breed-lösning med omnikanal funktionalitet, en personaliserad kundportal och PIM funktionalitet. Väldigt pålitlig MACH arkitektur som kan skalas upp till tiotals kanaler och miljoner ordrar, kunder, produkter och priser.

Lär dig mer om Intershop

Bitlog-Logo-Green.png

Bitlog

Bitlog
Lagerhanteringssystem

Bitlog är en framstående leverantör av molnbaserade lagerhanteringssystem (WMS), som specialiserar sig på att erbjuda skalbara, flexibla och användarvänliga lösningar. Med en passion för innovation och kundanpassning strävar Bitlog efter att förbättra lagerprocesser och öka effektiviteten för företag över hela världen.

Lär dig mer om Bitlog

QBIS Project

QBIS Project

QBIS Business Systems
Projekthanteringsverktyg

Ibland kan ett projekt kännas oändligt, men med QBIS användarvänliga system blir projekthanteringen enkel! Vi har systemet som funkar för företag i de flesta branscher och storlekar. Håll koll på projektets olika delar, få en överblick över tid och skapa rapporter. Nu är det dags för er att ta kontroll över era projekt! Med QBIS kan ni... - Planera projekt utifrån aktiviteter, tid, medlemmar och...

Lär dig mer om QBIS Project

Totara Learn

Totara Learn

Aleido Learning Sweden AB
LMS

Totara Learn är ett ledande LMS med miljontals användare runtom i världen. I Norden är Aleido den ledande leverantören av Totara, med många kunder inom en mängd olika branscher. Totara ger din organisation ett flexibelt och framtidssäkert stöd för alla former av lärande. Det kan handla om regelefterlevnad och obligatoriska utbildningar, eller om socialt och informellt lärande. Det kan röra sig om ...

Lär dig mer om Totara Learn

Chronox

Chronox

Chronox
Tidrapporteringssystem

Chronox är ett tidrapporteringssystem anpassat för mindre och medelstora företag. Ni spar både tid och pengar med oss. Med goda betyg på användarvänlighet och support får ni en tjänst anpassad för er. När företaget växer så växer vi med er. Vi har det som behövs för att spara DIG tid och pengar.

Lär dig mer om Chronox

ATOSS Logo 150x150px C.png

ATOSS

ATOSS Software
Workforce management system

ATOSS hjälper stora, komplexa företag att frigöra sin fulla potential med omfattande digital Workforce Management. Vi är specialiserade på multinationella företag med strikta regelkrav. Lufthansa, Pepsi, Lacoste, DB Schenker och Epiroc är bland de ca. 15.000 kunder som litar på ATOSS. Tack vare skräddarsydd anpassning kan du säkerställa medarbetarnöjdhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Lär dig mer om ATOSS

Timeapp

TimeApp

P&K TimeApp AB
Advokatsystem

Yrkesverksamma i alla branscher måste redovisa vad de gör av sin tid. Genom att tidsrapportera med det 100% molnbaserade systemet TimeApp, säkerställer du att redovisningen blir korrekt. Detta blir extra viktigt när det handlar om debiterbar tid, som TimeApp summerar åt dig. Systemet används med lätthet från din webbläsare på datorn eller appar på mobilen och surfplattan. Med TimeApp kan du bland ...

Lär dig mer om TimeApp

Affärssystem

Pyramid Business Studie erbjuder ett flexibelt och användarvänligt system som går att skräddarsy utifrån kundens unika behov. Med hela 48 olika moduler går det att forma en effektiv systemlösning som växer i takt med verksamheten. Det går alltid att addera moduler när behovet uppstår vilket leder till att verksamheten alltid har tillgång till rätt verktyg för att driva sin verksamhet framåt.

Lär dig mer om Pyramid Business Studio

JEEVES+Forterro-Logo.png

Jeeves

Jeeves
Affärssystem

Jeeves ERP är ett molnbaserat affärssystem för medelstora tillverkande och distribuerande företag. Affärssystemet är anpassningsbart och håller ihop allt ifrån tillverkning, logistik, ekonomi, redovisning, försäljning till dina produkter, serviceärenden och projekt.

Lär dig mer om Jeeves

CatalystOne

CatalystOne

CatalystOne
HR-system

En av Nordens ledande leverantörer av HR-system för medelstora och stora företag. CatalystOne erbjuder ett brett urval av flexibla HR-lösningar som kan effektivisera er HR. Detta kan förbättra medarbetarupplevelsen, frigöra tid och förenkla vardagen för HR, chefer och medarbetare.

Lär dig mer om CatalystOne

POS-system

Crona POS är ett kassasystem som är lättanvänt, anpassningsbart för ert företag och lätt att integrera med andra system. Det spelar ingen roll om du säljer i en butik eller via restaurang och kafé. Systemet har funktioner som anpassar sig efter just det ni ska sälja. Kommissionshandel (second hand), QR-koder, onlinebeställningar, självservice & express checkout samt elektroniska hyllkantsetiketter...

Lär dig mer om Crona POS

Personio

Personio

Personio
HR-system

Systemet är optimalt för små och medelstora företag. Detta verktyg kan allt – rekrytering, hantering och utveckling av personal samt löneadministrering. Personio blir er nya HR-hub: ni får tillgång till all personaldata genom ett knapptryck och kan automatisera alla era HR-processer under hela anställningsperioden. På så vis kommer ni äntligen få tid över till HR-uppgifter som adderar värde till f...

Lär dig mer om Personio

QBIS Time

QBIS Time

QBIS Business Systems
Tidrapporteringssystem

QBIS är det flexibla tidrapporteringssystemet som fungerar för de flesta branscher och storlekar. Vi skräddarsyr lösningar för att passa era behov. Slipp slösa onödig tid på administration – vi har systemet som gör det smidigt för både medarbetare, administratörer och chefer. Tidrapportering blir enkelt och bekvämt med QBIS.

Lär dig mer om QBIS Time

GE logo_normal.png

GoalEnvision

GoalEnvision
Verksamhetssystem

GoalEnvision är det svenska strategiverktyget för företag av alla storlekar och branscher. Med beprövade verktyg och smarta funktioner ger vi dig och ditt team verktygen att sätta de mål som ni behöver nå. Vårt AI-assisterade verktyg hjälper dig att formulera och förmedla tydliga strategiska mål, engagera teamet och koppla deras arbetsuppgifter till strategiska mål, mäta framsteg och justera strat...

Lär dig mer om GoalEnvision

Affärssystem

Microsoft är världsledande inom CRM-system som hanterar kundintegration som säljstöd, ärendehantering, marknadsföring och interaktion med externa partner som kunder eller samarbeten.

Lär dig mer om Dynamics 365 Finance & Operations

Teamtailor

Teamtailor

Teamtailor
Rekryteringsverktyg

Teamtailor är en helhetslösningen för din rekrytering – attrahera, hantera och anställ de bästa kandidaterna med vårt allt-i-ett ATS. Används av 8000st företag världen över, stora som små.

Lär dig mer om Teamtailor

SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors
HR-system

Största plattformsleverantören av HCM-lösningar i Norden, med mer än 250 kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Skalbar lösning för såväl små som stora företag. Heltäckande lösningar för allt från talent management, HR-masterdata till lön och experience management.

Lär dig mer om SAP SuccessFactors

Litium

Litium

Exsitec
E-handelsplattform

Litium är en svensk molnbaserad e-handelsplattform med extra starka funktioner för den komplexa affärsvärlden inom B2B, men såklart även för B2C. Plattformen är enkel att använda och integrera med övriga system så som Marketing automation och ERP. Litium är byggt för att hantera expansion, addera produkter via PIM eller enkelt etablera nya sidor för andra marknader och språk.

Lär dig mer om Litium

Monitor ERP

Monitor ERP

Monitor ERP
Affärssystem

Ett affärssystem med inriktning mot tillverkande företag. Monitor ERP har applikationer för att kunna optimera tillverkningen och produktionsplaneringen. Har sitt huvudsäte i Sverige.

Lär dig mer om Monitor ERP

Arbetsordersystem

Coredination erbjuder ett komplett system för arbetsorder. Innehåller bland annat GPS-funktionen som effektiviserar samordningen av personal ute på fält och en kundportal.

Lär dig mer om Coredination Mobilt arbetsorder & tidrapportering

ERP-system

Crona ERP är affärssystemet som samlar allt på ett ställe. Få kontroll på din verksamhet genom att utnyttja Cronas kraftfulla lagermodul, faktureringsverktyg & schemaläggare. Materialet bokförs automatiskt.

Lär dig mer om Crona ERP

Affärssystem

Heltäckande affärsystemslösning som täcker majoriteten av företagets behov. Beroende på hur omfattande lösning som krävs kan moduler adderas till systemet och skapa en fullskalig lösning för hantering av personal, produktion, risker och analyser. Engagera arbetsstyrkan, manövrera produktionen, minimera riskerna och analysera resultaten för att hitta förbättringsåtgärder med hjälp av Epicor Kinetic...

Lär dig mer om Epicor Kinetic

GARP

GARP

Jeeves
Affärssystem

Ett molnbaserat ERP-system för små- och medelstora företag inom distribution, retail, och tillverkning. Erbjuder ERP applikationer för inköp, ekonomi, tillverkning, lagerhantering m.m.

Lär dig mer om GARP

Affärssystem

En lösning som stödjer växande verksamheter samtidigt som god service kan genomföras mot kund. Sammansvetsa alla affärsfunktionaliteter med IFS affärssystem och skapa en heltäckande lösning för finans, supply chain, HR och CRM med detta molnbaserade verktyg. Analysera dåtiden och förutse framtiden med smata funktioner för analyser och prognoser och följ verksamheten i real-tid för att snabbt kunna...

Lär dig mer om IFS ERP

Affärssystem

Ett branschanpassat affärssystem för distribution och tillverkande företag. Kan anpassas efter kundbehov och innehåller flera skalbara ERP applikationer.

Lär dig mer om Infor M3

Iptor ERP

Iptor ERP

Iptor Sweden AB
Affärssystem

Iptor ERP arbetar för att minska avståndet mellan planeringen och utförandet inom företaget och därmed bidra till en produktiv verksamhet. Detta affärsystem är en lösning för producerande företag, financiella organisationer och företag inom supply chain och logistik. Skaffa full kontroll över personal, kapital, produktion, information och material med hjälp av denna smarta lösning och timea det me...

Lär dig mer om Iptor ERP

Kassasystem

JobOffice erbjuder ett lättanvänt kassasystem med kraftfulla integrationer och betallösningar som hjälper dig förenkla den försäljning och minska administration.

Lär dig mer om JobOffice kassa

FullColor_1024x1024_72dpi.jpg

Junipeer

Junipeer
Integrationsplattform

Junipeer är integrationsplattformen för e-handel där du som e-handlare får tillgång till de bästa integrationerna. Våra kunder uppskattar enkelheten & stabiliteten samt att man med Junipeer spar massor med tid & pengar då bokföringen automatiseras helt.

Lär dig mer om Junipeer

Qliro_Logo_9k.png

Qliro

Qliro
Betalningslösningar

Qliro erbjuder en komplett betallösning, för stora och små e-handlare, som förenklar köpprocessen och som driver din försäljning. Vårt fokus ligger på kundupplevelse, flexibilitet och tillväxt. Med Qliro får du en checkout med hög konvertering och marknadens populäraste betalmetoder. Med Qliro får dina kunder får en förstklassig köpupplevelse.

Lär dig mer om Qliro

ECI Ridder iQ logo.png

Ridder iQ

ECI Software Solutions
ERP-system

Ridder iQ är en innovativ molnbaserad ERP-programvara för små och medelstora tillverkningsföretag. Systemet bygger på senaste tekniken och över 30 års erfarenhet, med inspel från över 1300 kunder - vilket garanterar skräddarsydda och effektiva lösningar för dagens industriella behov.

Lär dig mer om Ridder iQ

Tacton CPQ Software

Tacton CPQ Software

Tacton Systems AB
CPQ

Tacton är den ledande Configure, Price, Quote (CPQ) SaaS-partnern för försäljningsautomation inom tillverkningsindustri. Genom vår banbrytande konfigurationsmotor kan industriell utrustning snabbt konfigureras, prissättas och offereras av icke-tekniska säljare, partners och till och med slutkunder. Eftersom Configure-Price-Quote processen kan ske utan hjälp av sälj-ingenjörer, förkortas säljproces...

Lär dig mer om Tacton CPQ Software

WMS-system

Warehouse Management Systems (WMS) are key to addressing the many challenges of optimizing a warehouse. Tecsys WMS offers centralized, automated and optimized management of warehouse activities, enabling your business to have an efficient warehouse.

Lär dig mer om Tecsys WMS

Logotype - Original.png

TimeFlow

Hantverkshjälpen Sverige AB
Projekthanteringsverktyg

TimeFlow och Hantverkshjälpen är en SaaS-lösning som effektiviserar hantverkares arbete med ett komplett affärssystem. Systemet sparar tid genom att erbjuda projektledning, fakturering, tidrapportering och kundhantering, allt anpassat för hantverkare, vilket ökar effektiviteten och minskar administrativa bördor.

Lär dig mer om TimeFlow

Vanliga skillnader mellan systemen

System för tillverkande företag kan variera kraftigt i fråga om funktioner och pris. Att förstå dessa skillnader kan hjälpa dig att välja det system som bäst passar dina behov och din verksamhet. Här är några vanliga skillnader mellan systemen:

Funktionalitet

Systemens funktionalitet kan skilja sig avsevärt beroende på deras syfte och målgrupp. Några av de viktigaste funktionaliteterna att överväga inkluderar:

 • Produktionshantering: Vissa system erbjuder omfattande verktyg för att hantera produktionsprocesser från början till slut, inklusive materialplanering, kapacitetsplanering, produktionsschemaläggning och kvalitetskontroll.
 • Orderhantering: För tillverkande företag är funktioner för att hantera kundbeställningar, skapa offerter och följa upp arbetsorder avgörande.
 • Ekonomihantering: System kan inkludera bokföring, fakturering, utgiftsspårning och ekonomiska rapporter för att hjälpa företag att hålla koll på sina finanser.
 • Resurshantering: Att kunna spåra och tilldela resurser, inklusive arbetskraft och material, är kritiskt för att säkerställa att produktionen förblir effektiv.
 • Dokumenthantering: Vissa system erbjuder avancerade dokumenthanteringsfunktioner som gör det enkelt att lagra, dela och hitta produktionsrelaterade dokument.
 • Tidrapportering: Funktioner för att spåra arbetstid och kostnader per projekt är viktiga för att säkerställa korrekt fakturering och kostnadskontroll.
 • Mobil åtkomst: Många system erbjuder mobila appar eller responsiv design som gör det möjligt att arbeta från olika platser, vilket är särskilt viktigt för tillverkande företag.

Prisstruktur

Prissättningen för dessa system kan variera beroende på flera faktorer, inklusive systemets omfattning, antal användare och vilka funktioner som ingår. Några vanliga prisstrukturer inkluderar:

 • Prenumerationsbaserade system: Många moderna system erbjuder en prenumerationsbaserad prissättning där du betalar en månatlig eller årlig avgift baserat på antalet användare eller funktioner. Detta kan vara fördelaktigt för företag som vill undvika höga initiala kostnader.
 • Engångslicenser: Vissa system erbjuder engångslicenser där du betalar en engångskostnad för att få tillgång till systemet. Detta kan vara mer kostnadseffektivt i längden, men kräver en större initial investering.
 • Modulbaserade system: Vissa system erbjuder modulbaserad prissättning där du bara betalar för de funktioner du faktiskt använder. Detta kan vara ett bra alternativ för företag som har specifika behov och inte vill betala för onödiga funktioner.
 • Kostnad per projekt: För företag som hanterar många projekt samtidigt kan en prissättning baserad på antal projekt vara lämplig.

Support och utbildning

Kvaliteten och tillgängligheten av support och utbildningsresurser kan variera mellan olika leverantörer. Några viktiga aspekter att överväga inkluderar:

 • Supportalternativ: Leverantörer kan erbjuda olika nivåer av support, från grundläggande e-postsupport till dygnet runt-telefonstöd. Utvärdera vad som ingår i priset och vilka extra kostnader som kan tillkomma.
 • Utbildningsresurser: Tillgång till utbildningsmaterial som användarhandböcker, videor, webbseminarier och workshops kan hjälpa ditt team att snabbt komma igång med systemet.
 • Implementeringsstöd: Vissa leverantörer erbjuder hjälp med implementering, inklusive datamigrering och systemkonfiguration. Detta kan vara särskilt värdefullt för större företag eller komplexa system.

Användarvänlighet

Användarvänligheten är en kritisk faktor som kan påverka hur snabbt och effektivt ditt team kan börja använda systemet. Några aspekter att tänka på inkluderar:

 • Intuitivt gränssnitt: Ett användarvänligt system bör ha ett intuitivt och logiskt gränssnitt som gör det enkelt för användarna att hitta och använda de funktioner de behöver.
 • Inlärningskurva: Hur lång tid det tar för användarna att lära sig systemet kan variera. Ett system med en brant inlärningskurva kan kräva mer omfattande utbildning och stöd.
 • Anpassningsmöjligheter: Möjligheten att anpassa systemet efter företagets specifika arbetsflöden och behov kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten.

Integrationer

Möjligheten att integrera systemet med andra verktyg och plattformar som företaget använder är viktig för att skapa en smidig arbetsprocess. Några vanliga integrationer inkluderar:

 • Ekonomisystem: Integration med bokförings- och faktureringsprogram kan spara tid och minska risken för datafel.
 • Produktionsverktyg: Integration med produktionsledningsverktyg som materialplaneringssystem och produktionsschemaläggning kan förbättra produktionskontrollen.
 • CRM-system: Integration med kundhanteringssystem (CRM) kan förbättra kundrelationer och försäljningsprocesser.
 • Lagerhanteringssystem: För företag som hanterar stora mängder material kan integration med lagerhanteringssystem förbättra effektiviteten och minska lagerkostnaderna.

Skalbarhet

Ett systems förmåga att växa med företaget är en viktig faktor att överväga. Skalbarhet innebär att systemet kan hantera ett ökande antal användare, större datamängder och mer komplexa arbetsflöden utan att förlora prestanda. Frågor att ställa inkluderar:

 • Maximalt antal användare: Finns det begränsningar för hur många användare systemet kan stödja?
 • Datahantering: Kan systemet hantera stora mängder data utan att prestandan försämras?
 • Flexibilitet: Kan systemet anpassas till förändrade affärsprocesser och nya behov?

Genom att noggrant utvärdera dessa skillnader kan du välja det system som bäst passar dina specifika behov och förutsättningar. Ett väl valt system kan förbättra effektiviteten, minska kostnader och bidra till att produktionen genomförs smidigare och mer framgångsrikt.

Bästa systemen på svenska marknaden

Bästa systemen på svenska marknaden

Att välja rätt system för ditt tillverkande företag kan vara avgörande för att öka effektiviteten och säkerställa framgångsrika projekt. På den svenska marknaden finns det flera högkvalitativa system som kan hjälpa ditt företag att hantera olika aspekter av verksamheten. Här är några viktiga utmaningar och aspekter att tänka på när du ska köpa in system:

Produktionshanteringssystem

Produktionshanteringssystem är särskilt viktiga för tillverkande företag eftersom de hjälper till att organisera och övervaka alla aspekter av produktionen, från råvaror till färdig produkt. Några vanliga utmaningar och aspekter att tänka på inkluderar:

 • Materialplanering: Att säkerställa att rätt mängd material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt för att undvika produktionsstopp och onödiga lagerkostnader.
 • Kapacitetsplanering: Att optimera användningen av produktionsresurser, såsom maskiner och arbetskraft, för att maximera effektiviteten och minimera kostnader.
 • Produktionsschemaläggning: Att skapa detaljerade produktionsscheman som tar hänsyn till alla steg i tillverkningsprocessen för att säkerställa att produktionen flyter smidigt.
 • Kvalitetskontroll: Att implementera system som hjälper till att övervaka och säkerställa produktkvaliteten genom hela tillverkningsprocessen för att minska fel och förbättra kundnöjdheten.

Affärssystem (ERP)

Affärssystem (ERP) integrerar olika affärsprocesser i en enda plattform och är särskilt användbara för tillverkande företag som behöver hantera komplexa verksamheter. Några viktiga utmaningar och aspekter att tänka på inkluderar:

 • Integrerad planering och styrning: Att kunna hantera och samordna planering, inköp, produktion, lager, distribution och ekonomi i ett enda system.
 • Skalbarhet: Att välja ett system som kan växa med företaget och hantera ökande volymer och komplexitet utan att förlora prestanda.
 • Realtidsdata: Att ha tillgång till uppdaterad information om lagerstatus, produktionsflöden och ekonomiska rapporter för att fatta snabba och välgrundade beslut.
 • Anpassningsbarhet: Att kunna anpassa systemet efter företagets specifika behov och arbetsflöden för att maximera effektiviteten.

Orderhanteringssystem

Orderhanteringssystem hjälper företag att hantera kundbeställningar, skapa offerter och följa upp arbetsorder. Dessa system är särskilt användbara för tillverkande företag som hanterar många olika produkter och kundorder. Några viktiga utmaningar och aspekter att tänka på inkluderar:

 • Orderhantering och spårning: Att effektivt kunna hantera och spåra kundorder från mottagning till leverans för att säkerställa att alla beställningar uppfylls korrekt och i tid.
 • Kundkommunikation: Att hålla kunder informerade om orderstatus, leveransdatum och eventuella ändringar eller förseningar.
 • Integrering med produktion och lager: Att säkerställa att orderhanteringssystemet är integrerat med produktions- och lagersystem för att optimera lagerhållning och produktionsplanering.
 • Automatisering: Att automatisera så många steg som möjligt i orderhanteringsprocessen för att minska manuellt arbete och minimera fel.

Ekonomisystem

Ekonomisystem är avgörande för att hantera företagets ekonomiska transaktioner och bokföring. Dessa system erbjuder funktioner för fakturering, leverantörsreskontra, kundreskontra och löneadministration. Några viktiga utmaningar och aspekter att tänka på inkluderar:

 • Bokföring och rapportering: Att kunna hantera alla ekonomiska transaktioner och skapa detaljerade rapporter som ger insikt i företagets ekonomiska hälsa.
 • Kostnadsspårning: Att spåra kostnader för material, arbetskraft och andra produktionsrelaterade utgifter för att förstå produktionskostnaderna och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar.
 • Kassaflödeshantering: Att hantera kassaflöden effektivt för att säkerställa att företaget alltid har tillräckliga medel för att möta sina finansiella åtaganden.
 • Efterlevnad och regelefterlevnad: Att säkerställa att systemet hjälper företaget att följa lokala och internationella bokföringsstandarder och regler.

Specialiserade system

För företag inom specifika tillverkningsnischer, som livsmedelsproduktion, elektronik eller medicinteknik, kan specialiserade system vara det bästa valet. Dessa system är utformade för att möta de unika behoven hos dessa branscher. Några viktiga utmaningar och aspekter att tänka på inkluderar:

 • Sporbarhet: Att kunna spåra alla komponenter och material genom hela produktionskedjan för att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad.
 • Regulatoriska krav: Att följa specifika branschregler och standarder, såsom FDA-krav för medicintekniska produkter eller HACCP-standarder för livsmedelsproduktion.
 • Säkerhet och kvalitet: Att implementera robusta system för kvalitetskontroll och säkerhet som minskar risken för defekter och förbättrar produktsäkerheten.
 • Effektivitet och precision: Att optimera produktionsprocesser för att uppnå hög precision och effektivitet, särskilt viktigt inom högteknologiska och känsliga produktionsmiljöer.

Konsultföretag inom tillverkningsindustrin

Konsultföretag som arbetar med produktionsoptimering, teknisk rådgivning och innovationsutveckling har behov av system som stödjer projektdokumentation, kommunikation och analys. Några viktiga utmaningar och aspekter att tänka på inkluderar:

 • Projektdokumentation: Att hålla ordning på stora mängder teknisk dokumentation och säkerställa att den är tillgänglig för alla intressenter.
 • Kommunikation: Att effektivt kommunicera med kunder, underleverantörer och interna team för att säkerställa att alla är på samma sida.
 • Analys och rapportering: Att samla in och analysera data för att optimera produktionsprocesser och identifiera områden för förbättring.
 • Tidshantering: Att spåra och rapportera tid och resurser för att säkerställa att projekt levereras inom tidsramar och budget.

Genom att välja rätt system kan tillverkande företag förbättra sin effektivitet, minska kostnader och säkerställa att produktionen genomförs enligt plan.