HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
ATOSS-logo

ATOSS

ATOSS Software

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är ATOSS?

ATOSS digitala Workforce Management-lösning integrerar schemaläggning, tidshantering, kapacitetsplanering, kompetenshantering, prognoser, HR-analys och kopplingar till alla relevanta system i en enda lösning.

Lufthansa, Pepsi, Lacoste, Hornbach, DB Schenker och Epiroc är bland de ca. 15.000 kunder som litar på ATOSS.

 • Hantera multinationella personalstyrkor med olika krav genom att väga in hundratals parametrar i realtid
 • 100% global regelefterlevnad med kartläggning av lokala krav och kollektivavtal
 • Skapa automatiska scheman enligt fördefinierade, viktade parametrar (lagar, kompetenser, etc.)
 • djupgående analys av personalstyrkan och HR-frågor
 • Gör kapacitetsprognoser med hjälp av data om t.ex. kompetenser, sjukdomshistorik och mer
 • Gör prognoser om efterfrågan med hjälp av data från t.ex. ERP-system, historik, trender, väderrapporter och mer
 • Optimera personalstrukturen genom insikt i vilka kompetenser som krävs i framtiden

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVENDANOFI

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
GlobalSEDKNOFI

Varför gör man affärer med ATOSS Software?

Varför väljer man ATOSS?

 • Global och multinationell hantering: ATOSS kan på ett unikt sätt hantera komplexiteten i multinationella organisationer med olika regler och behov
 • Djup funktionalitet: tack vare 36 års utveckling, möjliggör djupet i systemet att du kan skräddarsy helt efter dina behov, oavsett komplexitet
 • Resultat: I genomsnitt sparar våra kunder 10 miljoner kr/år, med 25% mindre övertid och 80% mindre planeringsarbete

Varför väljer man er som leverantör?

 • Djup expertis: 36 års erfarenhet ger en djup kunskap inte bara inom WFM, men framförallt inom våra fokusbranscher: tillverkningsindustri, logistik och retail
 • Pålitlighet: som ett börsnoterat företag erbjuder vi full transparens i vår affär. Vår aktieutveckling har ökat över 2000% de senaste 10 åren tack vare stabil lönsamhet. Vår grundare och VD äger en majoritet av företaget. En mycket låg kundomsättning på under 2%, talar för kundnöjdheten (våra kunder stannar i genomsnitt 50 år).
 • Innovation: 170 miljoner kronor i R&D-investering 2021 (17% av intäkterna) gör ATOSS till den WFM-leverantör i Europa som investerar mest i utveckling

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

ATOSS hjälper storföretag inom frontlinjebranscher, såsom tillverkningsindustrin, logistik, transport och detaljhandel.

Vi är en av få leverantörer som kan hantera komplexiteten i multinationella företag med olika regler och behov.

Vilka behov och utmaningar är det som ATOSS löser för kunden?

Regelefterlevnad: globalt, internationellt och nationellt

Barry Callebaut, världens största chokladproducent, använder ATOSS Workforce Management i över 18 länder på 4 kontinenter för att säkerställa att alla landsspecifika regelverk följs.

Datadriven schemaplanering

Starbucks har uppnått 98% precision i behovsprognosen fyra veckor i förväg, tack vara precis och datadriven planering. Detta motverkar kompetensbrist och reducerar kraftigt över- & underbemanning.

Medarbetarupplevelse

Hornbach har systematiskt stöd för sitt koncept "arbetstid efter mått" för att 11.000 personer kan utforma sin egen arbetstid (och attraktiva lösningar som t.ex. valbart utbyte av den årliga löneökningen mot färre arbetstimmar).

Känner du till ATOSS?

Så som du vill läsa om andras åsikter, vill andra veta dina. Dela gärna med dig av dina åsikter!

ATOSS produktfunktionaliteter

Schemaläggningsprogram

AI-assistans

Ingår

Byte av skift (direkt i system)

Ingår

Eget lönesystem

Går att lägga till

Frånvarohantering

Ingår

Hierarkisk administrationsbehörigheter

Ingår

Integreras med externt lönesystem

Ingår

Intern kommunikation (chat, forum m.m.)

Ingår

Kommunicera via sms

Ingår

Koppling till kollektivavtal

Ingår

Kostnadskontroll

Ingår

Möjlighet till att införa kompetenser

Ingår

Specificering av arbetsuppgifter

Ingår

Tidrapportering

Ingår

Bemanningssystem

Tillgänglighet Anställd

Ingår

API

Ingår

Automatisk behovsberäkning

Ingår

Automatiskt bemanning

Ingår

Avstämning mot avtal/kollektivavtal

Ingår

Kompetensmatchning

Ingår

Rapporter

Ingår

Se personalens önskade arbetstider

Ingår

Tidsattestering

Ingår

Utskick för lediga pass

Ingår

Workforce management system

Analysverktyg

Ingår

Avtalshantering

Ingår

KPI:er

Ingår

Lönehantering

Går att lägga till

Prognoser

Ingår

Rapporter

Ingår

RTA hantering

Ingår

Schemaläggning

Ingår

Strategiplaneringar

Ingår

Tidsrapportering

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om ATOSS Software

ATOSS omfattande Workforce Management-lösning hjälper företag att frigöra sin personals fulla potential.

Sedan 1987 möjliggör vi en arbetsrevolution som förbättrar företag, medarbetare och samhället.

Vi banar väg för ett arbetsliv som är mer kreativt, intelligent och mänskligt. Samtidigt revolutionerar vi samspelet mellan kostnadseffektivitet och medmänsklighet.