HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
PMO-logo

PMO

CGM

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är PMO?

Vår molntjänst möjliggör en säker drift av PMO och de e-tjänster som din verksamhet använder, till exempel e-recept, webbtidbok och SMS-påminnelser. Molntjänsten är förenlig med Patientdatalagen (PDL), GDPR samt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring över öppna nät inom hälso- och sjukvården i Sverige.

PMO Journal ger en helhetsbild av patientens situation oavsett vårdnivå och hjälper vårdprofessionen med rätt beslutsunderlag inför undersökningar, utredningar och medicinska behandlingar. Med stöd av mallar, formulär och enkla tydliga översikter av information och fördefinierade arbetsflöden, bidrar vi till att skapa en effektivare och tryggare vård och omsorg för alla berörda intressenter. Det möjliggör minskad administration och frigör tid för det mer patientnära arbetet. Via vår molntjänst får verksamheten tillgång till PMO Journal via internet. Användaren får då verifiera sig genom vår portal och har då alltid tillgång till den senaste versionen.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
1-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVEN

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SE

Pris från

Listpris från leverantör:
Be om offert

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Testa systemguiden

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Varför gör man affärer med CGM?

Varför väljer man PMO?

Skalbarhet och kommunikation - System baserat på etablerad arkitekturmodell. Integrationsplattform och fasadskikt möjliggör utveckling av olika klienter (web, app, desktop) och gör det enkelt att integrera med externa program. SQL-databas i botten.

Anpassat till verksamheten - Modulbaserat med tillgång till 60+ moduler. Ett färdigt ramverk för konsekvent och effektiv utveckling av nya moduler. Konfigurerbart. Innehåller grundutbud av termer, register, rapporter och blanketter för verksamheterna som gör det enkelt att komma igång. Wizards gör det enkelt att lägga upp användare och enheter.

Säkerhet och struktur - Komplett behörighetssystem hanteras i PMO Admin. Två nivåer systemadministratör: Lokal och central. Behörighet kan baseras på enhet, användare, profession, roll, funktion. Stödjer PDL, HSL, GDPR, SoL (med avseende på dokumentation och ärendehantering). Fullständig loggfunktionalitet.

Varför väljer man er som leverantör?

 • CGM har 30 års erfarenhet av att leverera e-hälsolösningar till den svenska marknaden.
 • Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa.
 • CGM levererar förutsättningar för en sammanhållen kvalitativ och kostnadseffektiv vård och omsorg.

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

I Sverige är vi marknadsledande inom e-hälsolösningar. CGM är en global koncern med lokal förankring. PMO är utvecklat för svenska förhållanden och den svenska marknaden.

Våra kommunikationstjänster och driftslösningar kompletterar de produkter vi utvecklar och bildar tillsammans en helhetslösning som vi som företag eftersträvar att leverera till våra kunder.

Vi kan leverera ett partnerskap i ett ekosystem med ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete.

Vilka behov och utmaningar är det som PMO löser för kunden?

Vi löser vårdens behov av ökad effektivitet, minskat manuellt arbete, digitalisering, arbetsoptimering, patientsäkerhet och informationssäkerhet. En åldrad befolkning kräver ökad effektivitet och förflyttning av vård och omsorg från institution till det egna hemmet. CGM skapar förutsättningar för ökad delaktighet och bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.

Recensioner & Omdömen om PMO

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

4.005

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Användarnas uppfattning

Elevhälsansärende med alla funktioner Digitala samtycken E-enkät Vaccinationsordination Import/export av journaler Internposten Avvikelse hantering Säkerheten Stödjer så vi kan ha våra elever med skyddad identitet i systemet

Skolsköterska, systemförvaltare

PMO-systemförvaltareMedelstort företagVerifierad personSverigeSeptember 2023

Vad gillar du mest?

Elevhälsansärende med alla funktioner Digitala samtycken E-enkät Vaccinationsordination Import/export av journaler Internposten Avvikelse hantering Säkerheten Stödjer så vi kan ha våra elever med skyddad identitet i systemet

Vad gillar du minst?

Många klick att "komma fram" Gammalmodig layout

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Tidsvinst då vi kan kommunicera med andra enheter/yrkesprofessioner runt elevärenden digitalt. Samma då det handlar om samtycken, avvikelsehantering mm.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Biträdande verksamhetschef Litet företagVerifierad personSverigeAugusti 2023

Vad gillar du mest?

Vi har haft PMO sedan 2007 och är mycket nöjda. Bra support och bra utbildning när vi behövt

Vad gillar du minst?

Lite tråkig layout

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

PMO förekommer inom följande kategorier

PMO produktfunktionaliteter

Journalsystem

Automatiska påminnelser av bokade tider

Ingår

BankID

Ingår

E-journal

Ingår

Faktureringslösning

Ingår

Förprogrammerade ICD-10-koder

Ingår

Kalenderöversikt

Ingår

Kassalösning

Ingår

Kopplat till nationell patientöversikt

Ingår

Krypterad tillgång av patientinformation

Ingår

Kundregister

Ingår

Labmodul

Ingår

Läkemedelsmodul/ E-recept

Ingår

Onlinebokning

Ingår

Remissmoduler

Ingår

Samlingsräkning

Ingår

Statistik & rapport

Ingår

Styr behörighet

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om CGM

CGMs moderna e-hälsolösningar stödjer framtidens vårdverksamheter och vi skapar innovativa digitala e-hälsolösningar för en mer jämlik vård och hälsa. CGM är en stark aktör på den globala e-hälsomarknaden med bas i Europa. Vi är en av de ledande i Sverige med drygt 30 års erfarenhet kring utveckling av vårdinformationssystem till offentlig och privat driven hälso- och sjukvård, barnhälsovård, företagshälsovård, laboratorier och elevhälsa.

Dagens hälso- och sjukvård ska vara mer nära, mer effektiv och vårdprofessionen ska kunna kommunicera snabbare och enklare med sina patienter med stöd av flera digitala kanaler. Våra säkra digitala innovativa lösningar är en möjliggörare till att hantera de nya behoven och vårdens väg framåt.