HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Yesbox - Puls

Yesbox - Puls

Yesbox

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Yesbox - Puls?

Yesbox Puls är en variant på medarbetarundersökningar som skapar fokus, ger kontinuerligt stöd och sparar tid. Kortare enkäter skickas regelbundet till medarbetare. Välj utifrån standardupplägg eller anpassa till era behov. Det kan ske inför olika möten eller där man vill förstå viktiga frågor. Diskussionerna om mätningen utgår från det som redan besvarats och fokus är på att förstå och ta diskussionen vidare. Varför ser det ut så här? Vad ligger bakom?

Yesbox plattform stödjer uppföljningar via enkäter dvs med uppsättning, summeringar och analys online. Vi erbjuder stöd genom automatgenererade utskick, analyser och råd samt väl underbyggda referensvärden.

Yesbox bygger på positiv psykologi och forskning om hur vi fungerar. Detta skapar förutsättningar för att utveckla kommunikation, arbetsmiljö feedback samt ledar- och medarbetarskap.

Det är viktigt att dels mäta det som är viktigt för just er vid rätt tidpunkt. Mät så ofta som det är möjligt att följa upp. (De flesta hinner inte mer än 4-12 gånger per år.)

Yesbox menar att det är viktigt att ta hänsyn till när i tiden mätningen sker och jämföra bakåt med relevanta tidpunkter. Tillsammans tar vi enkelt fram ett anpassat paket. Vårt råd är att även om tekniken finns på plats förenkla inte för mycket. Tänk till lite före ni startar så blir det riktigt bra och ni får framgång av processen.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
XSSML

Mobilapp

Finns det mobilapp?
JANEJ

Saas/ egen server

Behövs det implementeras själv eller finns de i molnet?

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
FINODKSE

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVDANOEN

Testperiod

Kan man få en gratis testperiod?
JANEJ

Pulsmätning

JANEJ

eNPS

JANEJ

Heatmap analys

JANEJ

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Varför gör man affärer med Yesbox?

Varför väljer man Yesbox - Puls?

Som kund vill du:

 • ta del av lång undersökningserfarenhet kombinerat med kunskap om kommunikation i en smart plattform.
 • koppla mätningen till aktiviteter
 • använda SMS eller email för utskick

Som kund tycker du att det är viktigt att:

 • upplägget bygger på erfarenhet och kan anpassas
 • ha uppföljning och analys för att få användbara insikter och resultat med jämförbarhet
 • kunna jämföra mot relevanta referensvärden och få användbara råd

Varför väljer man er som leverantör?

 • Bygger på en kombination av forskning vedertagen praxis och teknisk innovation
 • Vi är lösningsorienterade med stor flexibilitet och hög servicenivå
 • Modulbaserad plattform där du köper det du behöver.
 • Vi är trevliga och snabba med lång erfarenhet

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

Flexibel lösning där mycket anpassas efter kundens behov.

Sätter uppföljning i centrum

Lång erfarenhet från ledarskap, kommunikation och undersökningar

Forskningsbaserat och hållbart.

Låt oss inte kalla det "AI" men systemet använder den senaste tekniken och anpassas efter hur medarbetare svarar.

Vilka behov och utmaningar är det som Yesbox - Puls löser för kunden?

Ha en struktur för att sätta riktning, följa upp och utvärdera genom:

 • Kontinuerligt jobba med utveckling med hjälp av mätning och råd
 • Skapa engagemang genom att förstå kultur och välmående
 • Hitta arbetsmiljöproblem i tid
 • Höja förmågan att utveckla, attrahera och behålla medarbetare

Omdömen om Yesbox - Puls

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

4.635

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Användarnas uppfattning

Att verktyget är baserat på forskning, presentationerna som innehåller historik samt tillgänglig benchmark.

HR-KonsultLitet företagVeriferad personSverigeNovember 2022

Vad gillar du mest?

Att verktyget är baserat på forskning, presentationerna som innehåller historik samt tillgänglig benchmark.

Vad gillar du minst?

Skulle vara fint att kunna ladda ned hela materialet i en presentation.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

GeneralsekreterareMikroföretagVeriferad personSverigeNovember 2022

Vad gillar du mest?

Jag gillar mest möjligheterna att dels skräddarsyn undersökningar, dels att kunna få hjälp av tidigare sammansatta undersökningar av personer med erfarenhet.

Vad gillar du minst?

Inget jag hunnit reflektera över.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Utmärkta undersökningar med bas i neurovetenskaplig forskning

HR-ansvarigLitet företagVeriferad personSverigeJuni 2022

Vad gillar du mest?

Vetskapen om att de frågor som ställs i samband med varje mätning är baserade på neurovetenskaplig forskning. Det skapar en bra grund som hjälper till att i samband med mätningarna öka förståelsen för våra grundläggande behov. Vi har också med hjälp av Yesbox fått bra stöd i att höja kompetensen om den forskning som Yesbox är baserat på inom koncernen vilket skapat stort mervärde. Utöver detta är möjligheten att mäta fokusområden vid tillfällen under året då det följer övriga processer givande och gör att mätningarna blir ett stöd i både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna på Yesbox har också en hög kompetens om mätningar och utveckling av verksamheter. Detta tillsammans med suverän service och lyhördhet för våra behov gör att vi varmt kan rekommendera Yesbox.

Vad gillar du minst?

Flexibiliteten kan medföra vissa utmaningar i att följa upp enskilda resultat. Vårt lönesystem och koncernstruktur gör att import av medarbetare som ska medverka i respektiv mätning inte kan göras automatiskt. Bidrar i nuläget till viss manuell hantering som varit positiv att slippa men det har inte med Yesbox att göra.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Mätningarna med Yesbox och möjligheten att välja olika former av layout för att visa resultatet tydliggör effektivt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Bra verktyg

VDLitet företagVeriferad personSverigeMaj 2022

Vad gillar du mest?

Enkelheten att lägga upp frågor och analysera svar.

Vad gillar du minst?

Portalen lite krånglig, ibland tar det lite tid att hitta rätt info

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Löser krav på uppföljningar och analyser av arbetsmiljö- och HR-ärenden

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Yesbox - Puls förekommer inom följande kategorier

Yesbox - Puls produktfunktionaliteter

Pulsmätningar

AI-assistans

Ingår

API Technical support

Ingår

Automatiska utskick

Ingår

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Ingår

Feedback

Går att lägga till

Forskningsbaserade frågor

Ingår

Förslag till åtgärder

Ingår

Ge beröm

Ingår

Heatmap Analys

Ingår

Kontinuerligt pulsmätning

Ingår

KPI:s/ NYCKELTAL

Ingår

NPS benchmarks

Ingår

Olika språk

Ingår

Realtids data

Ingår

Synk av personaldata

Går att lägga till

Passar detta systemet mig?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Yesbox

Yesbox erbjuder en modulbaserad plattform. Plattformen kan i förlängningen koppla ihop medarbetarundersökningar, pulsmätningar, exit intervjuer, dialoger, aktiviteter, mål, onboarding, och kompetensuppföljning samt annan viktig HR data om organisationen i en enkel och överskådlig miljö.

Medarbetarna har lång erfarenhet av företagsledning,

undersökningar, teknologi och kommunikation.

Professionalism - Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare och partners besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom bland annat enkätutformning, ledarskap, kommunikation och analys.

Teknologi - Vår digitala plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form.

Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Använd Yesbox på mobil, surfplatta eller desktop.

Partnerskap och flexibilitet - För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra tjänster.