0
HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Yesbox - HR

Yesbox - HR

Yesbox

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Yesbox - HR?

Yesbox HR erbjuder ett fokuserat utbud av HR-funktionalitet lämpat för små- och medelstora företag. Hantera processen från anställning till exit; få nya insikter via analys, rapporter och dashboards; låt medarbetare hantera egen persondata via “self-service”; och börja arbeta med ett levande organisationsschema.

 • Utöver grundläggande personinformation går det även att hantera information om anhöriga, frånvaro, incidenter, allergener, kostpreferenser, dokument (t ex CV, certifikat, intyg), foto/avatar, anteckningar (både konfidentiella och delade).
 • Medarbetaren kan själv uppdatera relevant information via self-service funktionen.
 • Från anställning till exit. Anställning: datum, provanställningsperiod (med notifiering) position (titel, enhet, chef, jobbroll); lön/kompensation och förmåner.
 • Onboarding: dokumentera stegen i processen, hantera checklists, få feedback via enkät.
 • Förflyttning: varje ändring av medarbetares position/tjänst i organisation dokumenteras.
 • Exit: få feedback via enkät eller dialog/samtal vid avslutad anställning.
 • Levande organisationsdata. Definiera organisationsstrukturen (t ex affärsområden, avdelningar, teams) och placera in medarbetarna på deras positioner. Genom anställning, förflyttning och exit av medarbetare uppdateras organisationsschemat kontinuerligt. Visualisera online eller exportera till PDF.
 • Arbetsbeskrivningar, kompetensprofiler och utbildningar. Dokumentera arbetsbeskrivningar och kompetensprofiler per position/jobbroll och håll regelbundna kompetenssamtal med medarbetare.
 • Hantera information om kurser (interna/externa, krav/ ej krav) och låt medarbetare registrera sitt kursdeltagande.
 • Få insikt och underlag. Med kontinuerligt uppdaterad person- och positionsinformation finns underlag för omfattande “people analytics” via dashboards och rapporter, t ex avseende personalomsättning, löner (lönekartläggning), personaldemografi, kompetenser.
 • Generera underlag för vanliga “list”-behov, t ex medarbetares allergener och kostpreferenser.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
XSSML

Mobilapp

Finns det mobilapp?
JANEJ

Saas/ egen server

Behövs det implementeras själv eller finns de i molnet?

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SE

Prismodell

Vilken modell passar din budget?
ModulbaseradAbonnemangLicens

Medarbetarsamtal

Funktionalitet för att hantera medarbetarsamtal?
JANEJ

Lönerevision

Finns det verktyg för lönerevision?
JANEJ

HR analytics

Finns det access till HR-analytics verktyg?
JANEJ

Rekrytering

Finns det en rekryteringsmodul?
JANEJ

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Varför gör man affärer med Yesbox?

Varför väljer man Yesbox - HR?

Vill ha relevant data på ett ställe. Hanteras enkelt ihop med undersökningar och medarbetarsamtal.

Gillar möjligheten att lägga till olika typer av kompetens eller medarbetarsamtal, pulsmätningar och medarbetarundersökningar.

Varför väljer man er som leverantör?

Gillar Yesbox utgångspunkt i hjärnforskning och vill kombinera att arbeta med arbetsmiljö kultur och personaldata.

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

Använd Yesbox HR för att förenkla och få överblick över HR data och utveckling av personal.

Enklare HR system för mindre bolag.

Vilka behov och utmaningar är det som Yesbox - HR löser för kunden?

HR-funktionalitet lämpat för små- och medelestora företag. Ordning och reda i en och samma miljö med möjlighet till integration till existerande lönesystem om så krävs.

Hantera processen från anställning till exit; få nya insikter via analys,

rapporter och dashboards; låt medarbetare hantera egen persondata via “self-service”; och börja arbeta med ett levande organisationsschema.

Persondata skyddas via GDPR-avtal, är endast tillgänglig för användare med behörighet, samt är krypterad både under internet-transport och vid lagring.

Känner du till Yesbox - HR?

Så som du vill läsa om andras åsikter, vill andra veta dina. Dela gärna med dig av dina åsikter!

Yesbox - HR förekommer inom följande kategorier

Yesbox - HR produktfunktionaliteter

HR-system

Attestering

Går att lägga till

Digitalisera personalarkiv

Ingår

Elektronisk signatur

Går att lägga till

Exit-enkäter

Ingår

Frånvaroregistering

Ingår

HR 360 grader

Ingår

HR-analytics

Går att lägga till

Kompetensutveckling

Går att lägga till

Konsultation

Ingår

Medarbetarsamtal

Ingår

Onboarding

Ingår

Performance Mgmt

Ingår

Rapporter & KPIer

Ingår

Single Sign On

Ingår

Styra användarrättigheter

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.