HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
CGM J4-logo

CGM J4

CGM

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är CGM J4?

CGM J4 är ett webbaserat e-hälsosystem för vården som utvecklats tillsammans med och för den svenska hälso- och sjukvårdens behov. Eftersom CGM J4 är webbaserat så innebär det att du kan arbeta från vilken dator som helst, när som helst.

CGM J4 är ett komplett stöd i ditt dagliga arbete, vilket gör att du kan jobba effektivt och spara tid. Det bygger på modern och beprövad teknologi. Säkerhet har högsta prioritet.

CGM J4 är ett flexibelt e-hälsosystem som möjliggör att du kan välja mellan olika funktioner och tjänster som är relevanta för dig, oavsett om du arbetar inom företagshälsovård, primär- och/eller specialistvård.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
1-500+

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SV

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SE

Pris från

Listpris från leverantör:
Kontakta oss för offert.

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Testa systemguiden

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Varför gör man affärer med CGM?

Varför väljer man CGM J4?

  • Webbaserat - innebär att användaren enkelt får åtkomst till systemet oberoende av geografisk placering. Vi erbjuder både SaaS-lösning och On prem för din drift av systemet.
  • Flexibelt - enkel navigering, smarta sökfunktioner, redigerbara journalmallar och tydlig design underlättar och snabbar upp arbetet. Dessutom finns flexibelt stöd i offert- och avtalshantering för verksamhetens kunder.
  • Säkerhet har högsta prioritet - med CGM J4 äger ni er egen databas. Tack vare en standardiserad SQL-databas från Microsoft minskas risken för tekniska problem. Med ett flexibelt och kraftfullt rättighets- och behörighetssystem minimeras säkerhetsrisker som har med befogenheter att göra.

Varför väljer man er som leverantör?

CGM är en global koncern där allt fokus ligger på e-hälsolösningar.

  • CGM J4 för enkelt informationsutbyte i realtid. Med hjälp av våra APIer möjliggör vi snabb och säker kommunikation mellan olika system.
  • CGM J4 innehåller bland annat en ekonomimodul (ink. kund-/avtalshantering samt uppföljning, styrning och analys), funktioner för tidbok och bokning, funktionalitet för journalföring (ex. läkemedelshantering, lab, vårddokumentation)
  • CGM J4 är lätt att arbeta med, sparar tid och minskar risken för fel genom enkel navigering, smarta sökfunktioner, anpassningsbara journalmallar med stöd för frasminne och ett intuitivt användargränssnitt underlättar och snabbar upp arbetet

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

CGM är en global koncern och hela vårt fokus ligger på e-hälsolösningar.

Med vår långa erfarenhet, en stark internationell närvaro och en bred förankring på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden kan vi leverera ett partnerskap i ett ekosystem med ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete.

Våra kommunikationstjänster och driftslösningar kompletterar de produkter vi utvecklar och bildar tillsammans en helhetslösning som vi som företag eftersträvar att leverera till våra kunder.

Journalsystemet CGM J4 bygger på välbeprövad teknik och en plattform som redan används av över 6000 användare.

Vilka behov och utmaningar är det som CGM J4 löser för kunden?

CGM J4 innehåller alla de funktioner en vårdgivare behöver; helt enkelt ett komplett verksamhetssystem för vården.

Journalsystemet CGM J4 är webbaserat vilket innebär att användaren enkelt får åtkomst till systemet oberoende av geografisk placering. Ingen lokal installation behövs och med vår molntjänst tar vi hand om hela driftlösningen, eller om du hellre vill, så går det bra att ha lösningen On prem.

CGM J4 är lätt att arbeta med, sparar tid och säkerställer ersättning. Enkel navigering, smarta sökfunktioner, redigerbara journalmallar och tydlig design underlättar och snabbar upp arbetet.

Känner du till CGM J4?

Så som du vill läsa om andras åsikter, vill andra veta dina. Dela gärna med dig av dina åsikter!

CGM J4 förekommer inom följande kategorier

CGM J4 produktfunktionaliteter

Journalsystem

Automatiska påminnelser av bokade tider

Ingår

BankID

Ingår

E-journal

Ingår

Faktureringslösning

Ingår

Förprogrammerade ICD-10-koder

Ingår

Kalenderöversikt

Ingår

Kassalösning

Ingår

Kopplat till nationell patientöversikt

Ingår

Kundregister

Ingår

Labmodul

Ingår

Läkemedelsmodul/ E-recept

Ingår

Onlinebokning

Ingår

Remissmoduler

Ingår

Samlingsräkning

Ingår

Statistik & rapport

Ingår

Styr behörighet

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om CGM

CGMs moderna e-hälsolösningar stödjer framtidens vårdverksamheter och vi skapar innovativa digitala e-hälsolösningar för en mer jämlik vård och hälsa. CGM är en stark aktör på den globala e-hälsomarknaden med bas i Europa. Vi är en av de ledande i Sverige med drygt 30 års erfarenhet kring utveckling av vårdinformationssystem till offentlig och privat driven hälso- och sjukvård, barnhälsovård, företagshälsovård, laboratorier och elevhälsa.

Dagens hälso- och sjukvård ska vara mer nära, mer effektiv och vårdprofessionen ska kunna kommunicera snabbare och enklare med sina patienter med stöd av flera digitala kanaler. Våra säkra digitala innovativa lösningar är en möjliggörare till att hantera de nya behoven och vårdens väg framåt.