HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
AGR-logo

AGR

AGR

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är AGR?

AGR:s användarvänliga och kraftfulla lösning är utvecklad utifrån beprövade affärsprocesser som hjälper ditt företag att förbättra sin prognossäkerhet, optimera lagernivåerna och minska kapital bundet i lagervärdet, vilket gör det möjligt för ditt företag att växa på ett hållbart sätt.

Prognoser - Använd dina försäljningsdata för att upptäcka trender med AGR:s prognosmotor. Den beräknar dynamiskt behovet av säkerhetslager baserat på efterfrågade servicenivåer.

Planering - Få insyn och kontroll över hela planeringsprocessen för efterfrågan genom en flexibel plattform som enkelt låter användarna planera på alla nivåer och segment inom er verksamhet: top-down, middle-out och bottom-up.

Inköp och Påfyllnad - AGR:s lösning tar hänsyn till prognoser, planering av efterfrågan och andra viktiga parametrar för att förbereda och optimera dina order för inköp och påfyllnad. Ett intuitivt användargränssnitt visualiserar beräkningarna för beställningarna, erbjuder flexibilitet att beräkna dem och flaggar för eventuella avvikelser.

Automatisera - Eliminera repetitivt manuellt arbete med hjälp av orderplanering och undantagshantering, så att ditt team kan prioritera sitt arbete och fokusera på de aktiviteter som har störst betydelse och kräver mest uppmärksamhet.

AGR:s lösning ersätter inte ert ERP-system, utan kompletterar det. Den samlar in relevant och nödvändig data från era egna system, väljer automatiskt de bästa algoritmerna för att göra prognoser, fyller i ordrar och visar allt på ett och samma ställe. Det gör att ni kan fatta beslut baserat på fakta, köpa in de produkter som efterfrågas på marknaden, minska kapitalbindningen i lager och få den smidighet och motståndskraft som krävs för att snabbt reagera på utmaningar i leveranskedjan.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
11-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda kunden?

Språk

På vilka språk finns systemet?
EN

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SEDKNOGlobal

Varför gör man affärer med AGR?

Varför väljer man AGR?

De som använder AGR:s lösning har implementerat den på kort tid, uppnår avkastning på investeringen inom cirka 3 månader, minskar repetitiva manuella uppgifter med 80 % och ser en minskning på 30 % av lagret, samtidigt som rätt lager finns på plats. Våra kunder kan alltid förvänta sig exceptionell kundservice - eftersom vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder att lyckas med tillväxt och lönsamhet.

Flexibelt: Sedan starten har flexibilitet varit kärnan i AGR:s verksamhet. Vi vill tillgodose behoven hos företag i alla former och storlekar. Därför har vi både en färdig lösning och en mer flexibel lösning som kan skräddarsys efter dina affärsprocesser och din leveranskedja.

Enkelt: AGR strävar efter att förenkla supply chain management-processen och göra det möjligt för företag att arbeta med precision och effektivitet. På grund av många störningar har globala leveranskedjor blivit allt svårare att hantera under de senaste åren. Vi ger företagen den trygghet och tydlighet som krävs för att de ska kunna hantera de utmaningar som uppstår.

Kundvård: Vårt mål är att erbjuda exceptionell kundservice i alla lägen. Vi är din tryggarådgivare och redan från första stund får du en dedikerad kontaktperson. Du kan känna dig trygg med att vi bara är ett samtal bort. Vi hjälper dig att ständigt uveckla dina processer, ge vägledning och dela med oss av bästa praxis för att du ska få ut så mycket som möjligt av systemet.

Hållbarhet: Konsumenternas krav förändras ständigt. Under det senaste decenniet har efterfrågan på mer hållbara och ansvarsfulla affärsmetoder ökat. Detta kan ses som ett hot eller hinder för nuvarande affärsmodeller trots att det i själva verket är en möjlighet till tillväxt. Digitaliseringen är avgörande i strävan mot hållbarhet, och vi vill göra det möjligt för alla företag att växa utan att det innebär en negativ påverkan på miljön.

Varför väljer man er som leverantör?

Under de senaste 25 åren har vi arbetat med över 300 kunder över hela världen, vilket har gett oss erfarenheten att skapa den perfekta verktygslådan som krävs för att du ska kunna utveckla ditt företag, även under osäkra tider. AGR erbjuder en avancerad och flexibel lösning för lageroptimering och en exceptionell kundservice.

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

Med stor och djup erfarenhet från många och långa kundrelation erbjuder AGR en framtidssäker och heltäckande lagerlösning med exceptionell service i varje steg. Vi har implementerat vår lösing hos stora komplexa kedjor såväl som små grossister med enklare processer.

Vilka behov och utmaningar är det som AGR löser för kunden?

AGR erbjuder en kompletterande lösning för ERP-system som effektiviserar hanteringen av leveranskedjan genom att eliminera manuellt arbete och frigöra tid. Våra lösningar är noggrant utformade för att automatisera prognostisering, påfyllning och lagerplanering. Vanligtvis bearbetas cirka 85 % av SKU:erna sömlöst genom automatiserad orderplanering, vilket gör att du kan koncentrera dig på de återstående 15 % som kräver mer uppmärksamhet, till exempel att minska risken för lagerbrist, hantera överlager och ta itu med artiklar med låg omsättningshastighet. Vår programvara är speciellt framtagen för att frigöra resurser och på så sätt göra det möjligt att fokusera mer på andra viktiga uppgifter, samtidigt som ni upprätthåller ett välbalanserat lager i enlighet med er strategi för lagerhållning.

En av våra kunder, Bo Andréan, säger

“AGR hjälper BOA att få en bättre överblick, ställa bättre prognoser och att följa försäljningen i realtid med precision. Plattformen skapar optimerade inköpsorder för Jeeves affärssystem för vidare överföring till kontrakterade leverantörer. AGR optimerar leveranskedjan och förser användarna med kritisk information om avvikelser som behöver åtgärdas.”

Recensioner & Omdömen om AGR

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Vice VD / CFOStort företagVerifierad personSverigeOktober 2023

Vad gillar du mest?

Användarvänligheten, enkelheten att använda programmet. Översiktsbilderna och gränssnittet generellt.

Vad gillar du minst?

Finns inte alltid man kan se hur programmet har räknat och vilka kund- och inköpsorder som ingår. Vet att detta håller på att utvecklas och det är viktigt att få på plats

  • Användarvänlighet
  • Samarbetet med leverantören
  • Support och service
  • Utbud av funktioner
  • Kundanpassning och flexibilitet
  • Integration
  • Värde för pengarna
  • Hur nöjd är du överlag?

AGR produktfunktionaliteter

Orderhanteringssystem

Hantering av flera lager

Ingår

Hantering av restorder

Ingår

Integrerbart

Ingår

Notiser och påminnelser

Ingår

Orderplanering

Ingår

Statistik och rapporter

Ingår

Supply chain management-system

Analysverktyg

Ingår

API

Ingår

Lagerhantering

Ingår

Leverantörshantering

Ingår

Orderhantering

Ingår

Planeringsverktyg

Ingår

Produktkalkylering

Ingår

Prognoser

Ingår

Spåra produkter

Ingår

Lagerhanteringssystem

API

Ingår

Automatiska inköp

Ingår

Filtrera produkter

Ingår

Optimering av lagernivå

Ingår

Prognoser

Ingår

Rapporter och statistik

Ingår

Spåra produkter

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om AGR

AGR har samarbetat med grossister, distributörer, tillverkare och detaljhandlare i Europa och Nordamerika under ett kvarts sekel för att effektivisera flödet av varor, öka produktiviteten och minska ineffektiviteten i hela leveranskedjan.

AGR hjälper företag att balansera komplexiteten i lagerhållningen, att säkerställa optimal lagertillgänglighet på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Utmaningen med detta är ofta att man har svårt att samla in exakta och nödvändiga data för att skapa effektiva efterfrågeprognoseroch lagerplanering. Denna precision är dock av yttersta vikt eftersom lagerbrist leder till förlorade intäkter och missnöjda kunder, medan överskottslager istället medför onödiga kostnader och minskade marginaler.

I jakten på konkurrenskraft behöver företag anamma tillgänglig och banbrytande teknik som kan omvandla rådata till användbar styrning, automatisering och rapportunderlag för beslut. Denna övergång innebär att man avviker från konventionella prognos- och planeringsmetoder, som kalkylblad eller interna lösningar, och anammar digitala alternativ som minskar manuellt underhåll och personberoende. Denna typ av förändring gör det möjligt för företag att effektivt minska kostnaderna, bibehålla konkurrenskraften och optimera sina lagerinvesteringar.

AGR:s lösning ersätter inte ert befintliga ERP-systemet, utan integreras sömlöst med det. Den samlar effektivt in relevant data från era befintliga system, använder optimala algoritmer för att ställa prognoser, effektiviserar skapandet av beställningar och presenterar konsoliderad information. Det gör att ni kan fatta välgrundade beslut baserade på fakta, köpa in produkter som motsvarar marknadens krav, minska kapitalbindningeni lager och skapa den flexibilitet och motståndskraft som krävs för att snabbt hantera utmaningar i leveranskedjan.