Jämför Sveriges bästa pulsmätningsverktyg

Vilket verktyg för medarbetarundersökningar eller pulsmätningar behöver du?

Hur mår och presterar dina medarbetare – och hur ser du till att alla känner sig engagerade? Och vad säger egentligen dina medarbetare om er arbetsplats? Är de goda ambassadörer och sprider ett gott rykte om dig som arbetsgivare?

För att ta reda på hur organisationen mår är det smart att göra regelbundna pulsmätningar via pulsmätningsverktyg. Det ser till att kolla ”tempen” här och nu, medan medarbetarenkäter oftast brukar vara något som används mindre frekvent. Det är också bra att kolla upp vad ni får för eNPS, alltså Employee net promoter score, som ger ett exakt mått och indikation på hur villig din personal är att rekommendera er arbetsplats till andra.

På marknaden finns en rad verktyg som kan hjälpa dig att genomföra pulsmätningar för medarbetare. För att välja rätt verktyg för pulsmätningar så är rätt ände att börja i är att fråga er själva vad ni vill få fram genom medarbetarundersökningarna. Vill ni bara få en riktlinje att förhålla er till, eller tänker ni mer avancerat – att pulsmätningarna ska vara det ni förlitar er på för att kunna förändra, en analys på djupet så att hela organisationen kan möta sina mål?

Vill ni ha inbyggda åtgärdsförslag i ert verktyg, använda AI för att kunna automatisera optimalt? Hur är medarbetarundersökningen eller pulsmätningen byggd? Är den användarvänlig? Hur hanteras anonymitet, och kan både medarbetare och chefer få rekommendationer på handlingsplaner? Jämför pulsmätningsverktyg och välj de alternativ som passar dig bäst, här på BusinessWith.

Vad behöver jag veta om pulsmatningssystem?

Andfrankly

Andfrankly

En av Sveriges största aktörer inom pulsmätningar och medarbetarundersökningar. andFrankly erbjuder ett flexibelt verktyg där man kan mäta, samla in, analysera och agera för att öka medarbetarengangemang.

Lär dig mer om Andfrankly

Läs mer

BraHR

BraHR

Ett rekryteringsföretag som erbjuder systemstöd för medarbetarenkäter och undersökningar. Erbjuder även andra tjänster inom employer branding.

Lär dig mer om BraHR

Läs mer

Brilliant

Brilliant

Ett pulsmätningsverktyg som möjliggör så att du kan mäta, analysera och agera på resultat för att öka medarbetarengangemang. ebjuder både realtidsdata och kontinuerliga pulsmätningar.

Lär dig mer om Brilliant

Läs mer

Enkät fabriken

Enkät fabriken

Erbjuder enkätverktyg för medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar m.m. Fokuserar på att erbjuda sin kunder expertid och systemstöd inom olika typer av undersökningar.

Lär dig mer om Enkät fabriken

Läs mer

En svensk leverantör som erbjuder ett användarvänligt och modernt verktyg inom pulsmätningar. Med Grade engage kan du effektivt mäta och agera på resultat för att öka medarbetarengangemanget.

Lär dig mer om Grade Engage

Läs mer

Greatrate

Greatrate

Ett molnbaserat helhetsystem för medarbetarundersökningar. GreatRate erbjuder en omfattande portfölj av funktioner för att du skall via användarvänliga metoder förstå välmåendet och engangemanget hos dina medarbetare.

Lär dig mer om Greatrate

Läs mer

Heartpace

Söderberg&Partners

Ett mordent verktyg för att ta pulsmätningar för att mäta välmående och engagemanget hos dina medarbetare. Erbjuder funktionaliteter för att mäta eNPS samt att du kan enkelt få en tydlig översikt hur utvecklingen varit hos olika avdelningar.

Lär dig mer om Heartpace

Läs mer

Netigate

Netigate

Ett system för pulsmätning och medarbetarundersökningar. Verktyget finns flera språk och erbjuds i flera länder. Innehåller funktioner för att ta medarbetartempen och NPS.

Lär dig mer om Netigate

Läs mer

Peakon

Peakon

Ett globalt pulsmätningsverktyg som finns i flera språk och där du får tillgång till forskningsbaserade frågor för att få ett hållbert helhetsgrepp på vilken nivå av välmående som dina medarbetare upplever i organisationen.

Lär dig mer om Peakon

Läs mer

Quicksearch

Quicksearch

Ett enkätverktyg för att samla in feedback.

Lär dig mer om Quicksearch

Läs mer

Weekli

Weekli

En svensk aktör inom pulsmätningar för medarbetar. Verktyget innehåller en algoritmstyrd pulsmätningsfunktion som förnyar frågeställningar på individnivå.

Lär dig mer om Weekli

Läs mer

Wellbefy

Wellbefy

Ett verktyg för pulsmätningar med fokus på friskvård och välmående. Finns på svenska.

Lär dig mer om Wellbefy

Läs mer

Winningtemp

Winningtemp

Ett populärt och användarvänligt verktyg för medarbetarundersökningar som erbjuder funktionaliteter såsom kontinuerliga pulsmätningar med heatmap-analyser. Passar alla företagsstorlekar.

Lär dig mer om Winningtemp

Läs mer

Zondera

Zondera

Ett flexibelt verktyg för pulsmätning av medarbetarna. Zondera är företaget som fokuserar på medarbetarundersökningar och organisationsutveckling.

Lär dig mer om Zondera

Läs mer

Därför ska du göra medarbetarundersökningar och pulsmätningar

Att som arbetsgivare få ta del av kontinuerlig feedback från medarbetarna är att visa att man tar deras välmående och engagemang på största allvar, och att man verkligen förstår att detta engagemang går hand i hand med produktivitet och resultat.Medarbetarupplevelsen är otroligt viktig för att ni som företag ska kunna nå era mål effektivt. Det är trots allt medarbetarna som utför det arbete som leder till att de affärsmässiga målen och resultaten blir nådda.

Välj själv hur stora och omfattande mätningar ni vill göra, för att sedan analysera resultaten och utifrån dem skapa handlingsplaner. De olika pulsmätningsverktygen eller medarbetarenkäterna är idag mycket smarta, och algoritmer kan ofta hjälpa till för att kunna utskilja olika mönster i den data som presenteras. Det är ett otroligt effektivt verktyg för att kunna åstadkomma förändringar i beteenden och skapa förbättring inom olika områden – och för att kunna upptäcka eventuell psykisk ohälsa. När många jobbar hemifrån eller utspritt blir det än mer viktigt att faktiskt ”ta tempen” på måendet för att som chef få insikt i engagemanget och om saker och ting går åt rätt håll. Om du arbetar inom HR är det viktigt att du stöttar cheferna och utbildar dem i undersökningarna, så att de vet hur de kan ta actions för att nå förbättring.

Ta hjälp av en expert när du vill få till mer gedigna medarbetarundersökningar och pulsmätningar för medarbetare. BusinessWith hjälper till att guida dig för att hitta verktygen som passar för er organisation och mål.