Systemlogo för Yesbox

Yesbox

Yesbox

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Beskrivning av Yesbox

Yesbox skapar bättre förutsättningar för organisationer att utvecklas genom undersökningar, analys och reflektion, och aktivitetsuppföljning.

Yesbox medarbetarundersökningsmodul utgår från mer än 300 forskningsbaserade valbara frågor med möjlighet att skapa egna frågor.

Yesbox har förslag/mallar för olika områden med områdesindex. Vi rekommenderar att upplägget utgår från ert fokus i organisationen.

Ledningen kan analysera på alla nivåer med hjälp av grafer och tabeller som jämför utvecklingen. Yesboxgaranterar anonymitet. Råd för resultaten stödjer chef och team som får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt. Varje chef kan kommentera sin grupps resultat. Alla medarbetare och chefer kan efter behörighet få tillgång till sin gruppsresultat och egen aktivitetsplan

Uppföljningen skickas till aktivitetsplanen utifrån resultatrådoch dialog. Med stöd av Yesbox är processen igång på några timmar.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
XSSML

Mobilapp

Finns det mobilapp?
JANEJ

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVDANOEN

Testperiod

Kan man få en gratis testperiod?
JANEJ

Pris från

Listpris från leverantör:
Max 42 kr/månad/medarbetare

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Varför gör man affärer med Yesbox?

Varför väljer man Yesbox?

Som kund vill du:

 • ta del av lång undersökningserfarenhet kombinerat med kunskap om kommunikation i en smart plattform.
 • koppla mätningen till en smart mål- och aktivitetsmodul
 • använda SMS och email för utskick

Som kund tycker du att det är viktigt att:

 • ha bra uppföljning och analys för att få bra insikt genom flexibla analyser / resultat med jämförbarhet
 • åtgärda problem genom en aktivitetsplan som knyter ihop och skapar helhet
 • kunna jämföra mot relevanta referensvärden och få användbara råd
 • utgå från vedertagen forskning om hur vi fungerar som människor (SCARF)
 • kunna lägga till moduler med funktioner som medarbetarsamtal, onboarding, kompetensanalys och 360°-feedback om/när behov uppstår.

Varför väljer man er som leverantör?

 • Bygger på forskning, vedertagen praxis och teknisk innovation
 • Lösningsorienterade med stor flexibilitet och hög servicenivå
 • Modulbaserad plattform där pulsmätningar, medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, kompetenser, mål, aktiviteter, dialoger hänger ihop och anpassas till er affär och utvecklingsfas
 • Vi har suttit i er situation och bådearbetat som ledare, köpare och konsulter samt är trevliga och snabba att jobba med :-)

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

Helhetslösning där undersökningar är en del av det som redan görs anpassat efter kundens behov.

Lång erfarenhet från undersökningsbranschen.

Forskningsbaserat, hållbart och väl användning av tiden.

Låt oss inte kalla det "AI" men systemet använder den senaste tekniken och anpassas efter hur medarbetare svarar.

Garanterar anonymitet.

Vilka behov och utmaningar är det som Yesbox löser för kunden?

Ha en struktur för att sätta riktning, följa upp och utvärdera genom:

 • Förmågan att utveckla, attrahera och behålla medarbetare genom en engagerad kultur.
 • Hitta problem innan de blir för stora
 • Skapa engagemang genom att bättre förstå medarbetare och ledare
 • Kombinera affärsmål med utveckling.
 • Kontinuerligt jobba med utveckling med hjälp av råd till ledare

Omdömen

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

4.635

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Användarnas uppfattning

Bra sätt att få reda på vad medarbetarna tycker om verksamheten. Viktigt att alla får möjlighet att uttrycka sin åsikt. Bra underlag för konstruktiva diskussioner. Stimulerar till delaktighet hos medarbetare när resultaten presenteras och diskuteras

Yesbox medarbetarundersökning

HR-supportLitet företagVeriferad personSverige2022

Vad gillar du mest?

Bra sätt att få reda på vad medarbetarna tycker om verksamheten. Viktigt att alla får möjlighet att uttrycka sin åsikt. Bra underlag för konstruktiva diskussioner. Stimulerar till delaktighet hos medarbetare när resultaten presenteras och diskuteras

Vad gillar du minst?

Lite svårt att hitta bland frågeutbudet.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

En del skall-krav kring arbetsmiljön går att följa upp.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Yesbox produktfunktionaliteter

API uppsatt

Ingår

Automatiska påminnelser

Ingår

Automatiska rekomendationer

Ingår

Benchmarking

Ingår

Färdiga mallar

Ingår

Krypterad information

Ingår

Segmentera data

Ingår

SMS

Ingår

Verktyg för statistik & analys

Ingår

Om Yesbox

Yesbox startades för att optimera medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal för en ny digital verklighet. Grundarna har lång erfarenhet av företagsledning, undersökningar, teknologi och kommunikation. Yesbox erbjuder idag en bred integrerad plattform som kopplar ihop enkäter, dialoger, aktiviteter, mål, onboarding, och kompetensuppföljning samt annan viktig data om organisationen i en enkel och överskådlig miljö.

Professionalism: Vi arbetar med mått och undersökningsprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi: Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (samtal om resultat), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Använd Yesbox på mobil, surfplatta eller desktop.

Partnerskap och flexibilitet: För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra tjänster. Yesbox modulbaserade plattform utgår från forskning och lång erfarenhet. Plattformen är flexibel och utvecklas kontinuerligt. Yesbox modell utgår från hjärnans principer för att skapa engagemang och fokus mot både affär, team- och personlig utveckling samt uppsatta mål.

Vanligaste jämförelser