HemSystemguidenBloggOm ossTopplistor
Systemlogo för Grade Learning

Grade Learning

Grade

i
Betyget består av flertalet faktorer som omdömen, popularitet, jämförelser m.m.

Beskrivning av Grade Learning

Kompetensutveckling med hjälp av ett LMS och medarbetarengagemang är två nyckelbegrepp för att skapa hållbara resultat – oavsett storlek eller typ av organisation. Men vilken kompetens är det som ska utvecklas och tränas när det hela tiden skapas nya yrkesroller, som inte ens existerade för ett par år sedan? och har man lyckats i sitt engagemangsarbete när undersökningar visar att bara en bråkdel är aktivt engagerade på arbetsplatsen?   Med Grade kommer ni jobba med Nordens ledande engagemangs- och kompetenshöjande produkter och tjänster – för både offentlig och privat sektor, samt intern och extern utbildning. Vi digitaliserar processer kring onboarding, klassrumsutbildning, e-Learning, roller och karriärvägar, medarbetarsamtal, målstyrning, utvecklingsplaner och mycket mer.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
XSSML

Saas/ egen server

Behövs det implementeras själv eller finns de i molnet?

Content verktyg

Har ett författarverktyg
JANEJ

Kurser

Skapa E-learning kurser
JANEJ

Tester & bedömning

JANEJ

Riktade utbildningsinsatser

JANEJ

SCORM kompatibel

JANEJ

Blended learning

JANEJ

Omdömen

Vad tycker andra om systemet?

Laddar...

Varför gör man affärer med Grade?

Varför väljer man ert system?

  • Grades LMS stödjer agilt HR-arbete. Mät, planera, genomför och utvärdera era medarbetares kompetensutveckling i en och samma lösning.
  • Fokus på medarbetarens upplevelse, chefens behov av rätt information gällande utbildningsinsatser samt effektivitet för kursskapare och administratör.
  • LMS med fullt stöd för onlinekurser, blended learning och administration av klassrumsutbildning, fullt integrerat med det enda svenska författarverktyget (Grade COMPOSER) som följer tillgänglighetskrav enligt WCAG2.1 och responsivitet.
  • Lätt att koppla ihop LMS med karriärvägar, utvecklingsplaner, kompetensanalys, medarbetarsamtal, enkäter, pulsmätningar, rapporter, och andra HR-system.

Varför väljer man er som leverantör?

Vi har ett unikt samarbete med våra kunder – då vi själva utvecklar, driftar, problemlöser, implementerar och förvaltar våra kunder kommer ni alltid vara viktigast för oss!

  • Kundanpassade installationer av vår molntjänst för att möta era behov.
  • Erfarna projektledare som arbetat med införande i både offentlig och privat sektor.
  • Effektivt Client Success Team som säkerställer optimalt utnyttjande av ert LMS.
  • Utbildare i toppklass som gör er självgående i lösningen. Allt för att hålla ner era kostnader.

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

Ett LMS är en grundläggande komponent i varje kunds strategiska kompetensförsörjning. Tillsammans säkerställer vi att era utbildningar online och i klassrum verkligen bidrar till kompetensutveckling genom mätbara resultat.

Genom att förstå och se sambandet mellan utbildning och individens utveckling skapar vi engagerade medarbetare. Det bidrar till att medarbetare stannar längre, höjer sin kompetens och förblir återanställningsbara - allteftersom omvärlden förändras.

Grade Learning produktfunktionaliteter

API & Webhooks

Ingår

Automatiska utskick

Ingår

Blended learning

Ingår

Certifieringar

Ingår

Gamification

Ingår

Har ett författarverktyg

Ingår

Indviduella utvecklingsplaner

Ingår

Kundanpassa utseende

Ingår

Kursadministration

Ingår

Mobil utbildningsplattform

Ingår

Målstyrning & Performance (kombinerat)

Ingår

Organisation struktur & hierarki

Ingår

Preboarding

Ingår

Rapportering

Ingår

Riktade utbildningsinsatser

Ingår

SCORM kompatibel

Ingår

Skapa E-learning kurser

Ingår

SSO & integration

Ingår

Statistik & dashboards

Ingår

Synkront lärande

Ingår

Tester & bedömning

Ingår

Virtuella Klassrum

Ingår

Om Grade

Vår historia börjar i mitten av 90-talet då föreläsarna på Lunds Universitet kämpade med att nå ut till det växande antalet studenter. I ett projektarbete utvecklades en plattform som gjorde det möjligt att digitalt distribuera kursmaterial – och i denna stund föddes GRADE-plattformen (då kallad LUVIT).

Universitetets projektarbete växte och blev med tiden ett företag, och de närmsta åren utvecklades plattformen till att bli ett fullskaligt Learning Management System. Vårt kursproduktionsteam hjälpte massor av företag och organisationer att producera e-Learning – och när kurserna paketerades i GRADE-plattformen fick kunderna maximal nytta av sina utbildningssatsningar.

I takt med att andelen företagskunder blev fler stod det klart för oss att något saknades i plattformen. Slutanvändarna var inte längre lärare och studenter, utan chefer och medarbetare. Och för att våra kunder skulle lyckas nå sina mål uppstod behovet att mäta kompetensutvecklingen kopplat till verksamhetsmålen. För medarbetare och företag fanns ett större behov att kartlägga kompetenser och följa utvecklingen genom målstyrning och olika karriärvägar.

Det räckte inte att medarbetarna hade rätt kompetens när de började på arbetsplatsen – de behöver stöttning och mål längs vägen för att utveckla sina kompetenser och fortsätta vara engagerade och anställningsbara över tid. På Grade ser vi att kompetens man lär sig och engagemang som mäts skapar tillsammans resultat för både individ och organisation.

Kompetens X Engagemang = Resultat

Utifrån vår formel utökades plattformen från 2015 och framåt med funktionalitet som fokuserar på att mäta och höja medarbetares engagemang genom olika talanghanteringsprocesser. GRADE-plattformen i kombination med våra prisbelönta e-Learningproduktioner har gjort oss till en av Nordens ledande leverantörer av engagemangs- och kompetenshöjande produkter och tjänster för över 600 000 medarbetare.

Vi är idag 35 medarbetare uppdelade på två kontor – ett på Odenplan i Stockholm och ett i Professorsstaden i Lund.

Vanligaste jämförelsealternativen

Laddar...