HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Systemlogo för Grade Learning

Grade Learning

Grade

i
Betyget består av flertalet faktorer som omdömen, popularitet, jämförelser m.m.

Beskrivning av Grade Learning

Kompetensutveckling med hjälp av ett LMS och medarbetarengagemang är två nyckelbegrepp för att skapa hållbara resultat – oavsett storlek eller typ av organisation. Men vilken kompetens är det som ska utvecklas och tränas när det hela tiden skapas nya yrkesroller, som inte ens existerade för ett par år sedan? och har man lyckats i sitt engagemangsarbete när undersökningar visar att bara en bråkdel är aktivt engagerade på arbetsplatsen?   Med Grade kommer ni jobba med Nordens ledande engagemangs- och kompetenshöjande produkter och tjänster – för både offentlig och privat sektor, samt intern och extern utbildning. Vi digitaliserar processer kring onboarding, klassrumsutbildning, e-Learning, roller och karriärvägar, medarbetarsamtal, målstyrning, utvecklingsplaner och mycket mer.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
XSSML

Saas/ egen server

Behövs det implementeras själv eller finns de i molnet?

Content verktyg

Har ett författarverktyg
JANEJ

Kurser

Skapa E-learning kurser
JANEJ

Tester & bedömning

JANEJ

Riktade utbildningsinsatser

JANEJ

SCORM kompatibel

JANEJ

Blended learning

JANEJ

Omdömen

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

4.585

Användarvänlighet
Support och service
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Användarnas uppfattning

Med GRADE som leverantör har vi lyckats att skapa en unik digital utbildningsplattform som får våra medarbetare inom Telenor Retail & B2B Sales att bli bättre bättre i den roll man har och samtidigt vara så förberedd som möjligt för att ta nästa steg i sin karriär när tillfället ges. Med en kontinuerlig kontakt och tydlig utvecklingsplan har vi lyckats skapa en interaktiv läranderesa, mycket tack vare den expertkunskap GRADEs medarbetare besitter. När något större i vår utbildningsportal dessutom har behövts ändras, tas bort eller läggas till, finns deras servicedesk alltid snabbt till hands!

GRADE AB

Learning ManagerStort företagVeriferad personSverige

Vad gillar du mest?

Med GRADE som leverantör har vi lyckats att skapa en unik digital utbildningsplattform som får våra medarbetare inom Telenor Retail & B2B Sales att bli bättre bättre i den roll man har och samtidigt vara så förberedd som möjligt för att ta nästa steg i sin karriär när tillfället ges. Med en kontinuerlig kontakt och tydlig utvecklingsplan har vi lyckats skapa en interaktiv läranderesa, mycket tack vare den expertkunskap GRADEs medarbetare besitter. När något större i vår utbildningsportal dessutom har behövts ändras, tas bort eller läggas till, finns deras servicedesk alltid snabbt till hands!

Vad gillar du minst?

Att ett fåtal av våra unika funktioner och utseende i portalen inte finns att välja som standard utan kräver en viss kostnad och ledtid för utveckling.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Med en digital utbildningsplattform har vi på Telenor:- Sparat pengar från resor och överattningar till vissa fysiska träffar- Frigjort mer tid för våra ledare att kunna följa deras medarbetares läranderesa från distans, när de inte är på samma plats- Nått ut till fler medarbetare än tidigare och har på så sätt ökat kunskapsnivån snabbare- Påbörjat en kulturförflyttning som syftar till att vi tillsammans, med hjärta, får människor att växa och saker att hända

 • Användarvänlighet
 • Support och service
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Mitt omdöm om Grade AB

Personalutvecklare vid Lunds universitetStort företagVeriferad personSverige

Vad gillar du mest?

Helhetstänk i bred lösning i kombination med den personliga och höga servicenivån.

Vad gillar du minst?

Lite för komplext gränssnitt som ger relativt hög tröskel att förstå systemet.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Talent Management lösning med stöd för utbildningar, roller, kompetenser och möjlighet att koppla samman alltihopa. Stöd för att ha rätt kompetens på rätt plats.

 • Användarvänlighet
 • Support och service
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Fokus på användaren!

HR Strategisk KompetensutvecklingMedelstort företagVeriferad personSverige

Vad gillar du mest?

Alla viktiga funktioner för medarbetaren nås direkt från mobilen och alla interaktioner mellan chef och medarbetare är tydliga och enkla att följa. Stort plus för att lärandet och medarbetarsamtal är en integrerad del av kompetensutvecklingen både för individen och organisationen.

Vad gillar du minst?

Vi sökte även färdiga kurser men det finns inte i Grades produktportfölj idag. Däremot kunde de guida oss till att skapa egna mallar och e-learnings i plattformen och nyttja färdigt material från olika offentliga källor bla Grades egna kunder. Detta spara pengar för oss totalt sett.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Största problemet vi löste var att vi gick från 3 system tidigare till 1 system från Grade. Detta gör oss på HR mindre beroende av vår egen IT och fick sparade tid och pengar på integrationskostnader och samordning.

 • Användarvänlighet
 • Support och service
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Varför gör man affärer med Grade?

Varför väljer man ert system?

 • Grades LMS stödjer agilt HR-arbete. Mät, planera, genomför och utvärdera era medarbetares kompetensutveckling i en och samma lösning.
 • Fokus på medarbetarens upplevelse, chefens behov av rätt information gällande utbildningsinsatser samt effektivitet för kursskapare och administratör.
 • LMS med fullt stöd för onlinekurser, blended learning och administration av klassrumsutbildning, fullt integrerat med det enda svenska författarverktyget (Grade COMPOSER) som följer tillgänglighetskrav enligt WCAG2.1 och responsivitet.
 • Lätt att koppla ihop LMS med karriärvägar, utvecklingsplaner, kompetensanalys, medarbetarsamtal, enkäter, pulsmätningar, rapporter, och andra HR-system.

Varför väljer man er som leverantör?

Vi har ett unikt samarbete med våra kunder – då vi själva utvecklar, driftar, problemlöser, implementerar och förvaltar våra kunder kommer ni alltid vara viktigast för oss!

 • Kundanpassade installationer av vår molntjänst för att möta era behov.
 • Erfarna projektledare som arbetat med införande i både offentlig och privat sektor.
 • Effektivt Client Success Team som säkerställer optimalt utnyttjande av ert LMS.
 • Utbildare i toppklass som gör er självgående i lösningen. Allt för att hålla ner era kostnader.

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

Ett LMS är en grundläggande komponent i varje kunds strategiska kompetensförsörjning. Tillsammans säkerställer vi att era utbildningar online och i klassrum verkligen bidrar till kompetensutveckling genom mätbara resultat.

Genom att förstå och se sambandet mellan utbildning och individens utveckling skapar vi engagerade medarbetare. Det bidrar till att medarbetare stannar längre, höjer sin kompetens och förblir återanställningsbara - allteftersom omvärlden förändras.

Grade Learning produktfunktionaliteter

API & Webhooks

Ingår

Automatiska utskick

Ingår

Blended learning

Ingår

Certifieringar

Ingår

Gamification

Ingår

Har ett författarverktyg

Ingår

Indviduella utvecklingsplaner

Ingår

Kundanpassa utseende

Ingår

Kursadministration

Ingår

Mobil utbildningsplattform

Ingår

Målstyrning & Performance (kombinerat)

Ingår

Organisation struktur & hierarki

Ingår

Preboarding

Ingår

Rapportering

Ingår

Riktade utbildningsinsatser

Ingår

SCORM kompatibel

Ingår

Skapa E-learning kurser

Ingår

SSO & integration

Ingår

Statistik & dashboards

Ingår

Synkront lärande

Ingår

Tester & bedömning

Ingår

Virtuella Klassrum

Ingår

Om Grade

Vår historia börjar i mitten av 90-talet då föreläsarna på Lunds Universitet kämpade med att nå ut till det växande antalet studenter. I ett projektarbete utvecklades en plattform som gjorde det möjligt att digitalt distribuera kursmaterial – och i denna stund föddes GRADE-plattformen (då kallad LUVIT).

Universitetets projektarbete växte och blev med tiden ett företag, och de närmsta åren utvecklades plattformen till att bli ett fullskaligt Learning Management System. Vårt kursproduktionsteam hjälpte massor av företag och organisationer att producera e-Learning – och när kurserna paketerades i GRADE-plattformen fick kunderna maximal nytta av sina utbildningssatsningar.

I takt med att andelen företagskunder blev fler stod det klart för oss att något saknades i plattformen. Slutanvändarna var inte längre lärare och studenter, utan chefer och medarbetare. Och för att våra kunder skulle lyckas nå sina mål uppstod behovet att mäta kompetensutvecklingen kopplat till verksamhetsmålen. För medarbetare och företag fanns ett större behov att kartlägga kompetenser och följa utvecklingen genom målstyrning och olika karriärvägar.

Det räckte inte att medarbetarna hade rätt kompetens när de började på arbetsplatsen – de behöver stöttning och mål längs vägen för att utveckla sina kompetenser och fortsätta vara engagerade och anställningsbara över tid. På Grade ser vi att kompetens man lär sig och engagemang som mäts skapar tillsammans resultat för både individ och organisation.

Kompetens X Engagemang = Resultat

Utifrån vår formel utökades plattformen från 2015 och framåt med funktionalitet som fokuserar på att mäta och höja medarbetares engagemang genom olika talanghanteringsprocesser. GRADE-plattformen i kombination med våra prisbelönta e-Learningproduktioner har gjort oss till en av Nordens ledande leverantörer av engagemangs- och kompetenshöjande produkter och tjänster för över 600 000 medarbetare.

Vi är idag 35 medarbetare uppdelade på två kontor – ett på Odenplan i Stockholm och ett i Professorsstaden i Lund.

Vanligaste jämförelsealternativen