HemSystemguidenBloggOm ossTopplistor

Jämför Sveriges bästa HCM system

Hur skall jag tänka kring HCM-system (Human capital management)?

Human capital management är överordnat Talent management och innebär din övergripande hantering av alla mänskliga resurser i organisationen eller företaget. Kortfattat kan man säga att HCM-system innefattar alla processer kring personalhanteringen. Ditt företag kan helt enkelt inte överleva utan att ha ett HR-system som hanterar dina mänskliga resurser och ser till att medarbetarna får de förutsättningar de behöver för att utvecklas i organisationen.

Det finns en rad punkter som ett HCM-system bör inkludera. Allt från HR masterdata, lönehantering och analytics till performance management och onboarding. När du ska jämföra HCM-system, se då gärna till att det i stor grad innehar självservice, viket underlättar för er organisation. Ju mer medarbetarna kan göra själva, desto bättre för alla.

Vilket är det bästa HCM-systemet för dig och ditt företag? Fundera över vilket problem ni försöker lösa med ett HCM-system, så har ni kommit en bra bit på vägen. BusinessWith hjälper dig att jämföra och välja de bästa HCM-systemen på svenska marknaden.

Vad behöver jag veta om HCM-system?

Testa systemguiden

Låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Webbsida

Optimalt för stora företag. En fullständig HCM molnbaserad lösning utvecklad från grunden för hela medarbetarlivscykeln (”from hire to retire”). Bygger på många år av utförlig, kunddriven forskning och design för att skapa en användarupplevelse för en ny generation av systemstöd, innovation och ny teknik som digitala assistenter, AI, ML, blockchain och IoT. En användarupplevelse oavsett om man anv...

Lär dig mer om Oracle Cloud HCM

Webbsida

Vilket HCM-system ska jag välja?

Human capital management är en kategori av HR-system som blivit mer och mer populära genom åren. Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan de olika systemen och modulerna ibland, eftersom många överlappar varandra. Med BusinessWiths smarta jämförelseverktyg kan du enkelt få en översikt.

Men hur ska du välja HCM-system? Vad är du ute efter? Det finns några frågor man kan ställa sig, som gör att det blir mycket lättare. BusinessWith listar de tre viktigaste sakerna du ska tänka på när du väljer och jämför HCM-system.

1. Vad vill du få en lösning på?

När du har kommit så långt att du besöker BusinessWith för att börja jämföra HCM-system, har du antagligen redan formulerat en frågeställning för dig själv. Det finns någonting som du vill lösa i er nuvarande organisation. Kanske är det så att ni helt enkelt bestämt er för att implementera ett HCM-system för allra första gången. Eller finns det något er nuvarande lösning inte klarar av? När du formulerat era önskningar och krav blir det desto lättare att ge sig ut och jämföra.

2. Hur tänker ni kring framtiden?

Har ditt företag eller organisation stora tankar om att växa och expandera? Hur ser framtiden ut, vad tror ni? Vad har ni för framtida mål? Ett bra HCM-system ska kunna gå att anpassa och är ni i en tillväxtfas är det viktigt att systemet kan erbjuda er en flexibel anpassning, där produkten enkelt kan justeras i takt med tillväxten. Våga tänka långsiktigt och var inte rädd heller för att ta en sak i taget. De flesta system går att utöka efterhand.

3. Hur viktigt är det med support?

Ett HCM-system kommer förr eller senare att användas av alla på ert företag. Det betyder att det kan uppstå många frågor och funderingar från medarbetarna. Se till att ha någon som har ägarskapet för mjukvaran inhouse. Alltså någon som blir er expert. Att dessutom erbjuda en kort utbildning i hur programvaran fungerar, är att föredra. Särskilt som en del i er onboarding. Erbjuder leverantören utbildning? Hur bra er deras support? Endast via telefon, eller går det bra att mejla? Vilka är öppettiderna? Hur snabbt svarar de? Kom ihåg att du ska försöka undvika tidstjuvar för att få en så smidig implementering och hantering som möjligt.

HCM-systemet ska passa företagets image

En sista viktig sak att tänka på vid inköp och implementering av system är att hitta ett som reflekterar er som företag. Hur väl passar systemet in i er företagskultur? Ny teknologi ska vara anpassat och ”rimma väl” med företagets eller organisationens värderingar. Om medarbetarna känner att det är alldeles för svårt att ta till sig eller hitta information, kommer deras syn på er som företag försämras. Flexibilitet, tydlighet och snabba svar är A och O för att medarbetarna ska ges den bästa upplevelsen. Ert mål är att attrahera, behålla och utveckla era talanger och förmågor. Det ska ett HCM-system bidra till.

CoreHR

Core HR fokuserar på tre fundamentala basfunktioner: lönehantering, tidrapportering och förmånshantering. De leverantörer som fokuserar på Core HR erbjuder oftast HR och lönefunktionaliteter i ett system.

Förmånshantering

En del HR system erbjuder förmånshantering där man kan se över alla kollektivbaserade förmåner och underlättar hanteringen och kommunikationen av pensionavtalet och försäkring.

Har eget lönesystem

Det finns goda synergieffekter att ha ett personalsystem i kombination med ett lönesystem. Främstaanledningen är att det get bättre hantering och synkronisering mellan HR avdelningen och löneavdelningen. Förmåner, prestationsbaserade löner, administrationsprocesser blir mer flexbilit och överskådligt.

HR-analytics

HR är beroende av data från många olika källor. En HR analytic modul ser till att du kan streamline dataflödet och få en bra översikt av aktiviteter och dina KPIer. Väldigt uppskattat funktion om du arbetar med mkt data.

Kompetensutveckling

En kompetensutvecklingsmodul förenklar arbetet med kompetenskartläggning och ger en översikt på hur man kan nyttja kompetensen inom bolaget. Dessutom värdefullt för att se över hur man kan förhindra "gap" mellan den kompetens som finns och det behov som behöver eller kommer att behövas.

Learning Mgmt

Möjliggör så att du kan planera, genomföra, dokumentera och följa upp alla utbildningar och kurser på ett och samma ställe. Tar bort mkt administration och underlättar så att man kan skapa e-learning kurser med tester efteråt etc.

Lönerevision

Lönerevisionsprocessen brukar kräva mycket tid i förberedelse och hantering, med tillgång till en lönrevisionsmodul så kan chefer och löneavdelningen ha en gemensam systematiserad process som innehåller funktioner som ser till att man eliminerar manuella misstag.

Medarbetarsamtal

Ett viktig verktyg för de företag som vill ha struktur på när chef och medarbetaren för samtal om mål och utveckling. Kan bidra till en bättre företagskultur, bättre lönesättning, tydlighet och riktlinjer.

Performance Mgmt

Vill man belöna prestation och införa mål som medarbetaren skall sträva efter och som sedan skall resultera i en ekonomisk ersättning, så är en performance management modul något för dig. Förtydligar företagsmål och hur man som individ kan bidra till målen. Väldigt viktigt är att det skall vara mätbart.

Rekrytering

En del HR system har en rekryteringsmodul som hjälper att digitalisera och effektivisera rekryteringsprocessen så att det blir lättare för arbetsgivaren att locka till de rätta talangerna. Underlättar från sourcing till anställningskontrakt.

Självbetjäning

En självbetjäningfunktion förenklar administrativa processer. Exempelvis kan medarbetarna själva beställa en ny mobil som kan attesteras direkt via sin chef och därmed inte behöva passera lön. Medarbetarna uppdatera sina egna personliga upppgifter som automatiskt uppdateras via personalsystemet.

Tidrapportering

Gör det enkelt för medarbetarna att registrera tid (arbetade timmar, frånvaro etc). En del HR system har denna funktionalitet och erbjuder även en mobil lösning i tillägg så att de som reser i tjänst kan enkelt utföra sin tidrapportering.