HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Systemlogo för Grade

Grade

Grade

i
Betyget består av flertalet faktorer som omdömen, popularitet, jämförelser m.m.

Beskrivning av Grade

Grade är ett helhetssystem för agilt HR-arbete. Mät, planera, genomför och utvärdera era medarbetares kompetensutveckling. Grade har fokus på de transformativa delarna av HR’s arbete; att utveckla era medarbetare utifrån verksamhetens skiftande uppdrag och att stärka ett coachande ledarskap. För de transaktionella områden sammanflätas vi antingen med befintliga system eller tar hjälp av de bästa inom respektive område.   Med Grade kommer ni jobba med Nordens ledande engagemangs- och kompetenshöjande produkter och tjänster – för både offentlig och privat sektor, samt intern och extern utbildning. Vi digitaliserar processer kring onboarding, roller och karriärvägar, klassrumsutbildning, e-Learning, medarbetarsamtal, målstyrning och utvecklingsplaner och mycket mer.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
XSSML

Mobilapp

Finns det mobilapp?
JANEJ

Saas/ egen server

Behövs det implementeras själv eller finns de i molnet?

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SENOFI

Prismodell

Vilken modell passar din budget?
ModulbaseradAbonnemangLicens

Talent Management moduler

Se alla Talent Mgmt moduler som erbjuds längre ner på sidan!
JANEJ

Medarbetarsamtal

Funktionalitet för att hantera medarbetarsamtal?
JANEJ

Lönerevision

Finns det verktyg för lönerevision?
JANEJ

HR analytics

Finns det access till HR-analytics verktyg?
JANEJ

Rekrytering

Finns det en rekryteringsmodul?
JANEJ

Omdömen

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

4.615

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Användarnas uppfattning

Med GRADE som leverantör har vi lyckats att skapa en unik digital utbildningsplattform som får våra medarbetare inom Telenor Retail & B2B Sales att bli bättre bättre i den roll man har och samtidigt vara så förberedd som möjligt för att ta nästa steg i sin karriär när tillfället ges. Med en kontinuerlig kontakt och tydlig utvecklingsplan har vi lyckats skapa en interaktiv läranderesa, mycket tack vare den expertkunskap GRADEs medarbetare besitter. När något större i vår utbildningsportal dessutom har behövts ändras, tas bort eller läggas till, finns deras servicedesk alltid snabbt till hands!

GRADE AB

Learning ManagerStort företagVeriferad personSverige

Vad gillar du mest?

Med GRADE som leverantör har vi lyckats att skapa en unik digital utbildningsplattform som får våra medarbetare inom Telenor Retail & B2B Sales att bli bättre bättre i den roll man har och samtidigt vara så förberedd som möjligt för att ta nästa steg i sin karriär när tillfället ges. Med en kontinuerlig kontakt och tydlig utvecklingsplan har vi lyckats skapa en interaktiv läranderesa, mycket tack vare den expertkunskap GRADEs medarbetare besitter. När något större i vår utbildningsportal dessutom har behövts ändras, tas bort eller läggas till, finns deras servicedesk alltid snabbt till hands!

Vad gillar du minst?

Att ett fåtal av våra unika funktioner och utseende i portalen inte finns att välja som standard utan kräver en viss kostnad och ledtid för utveckling.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Med en digital utbildningsplattform har vi på Telenor: - Sparat pengar från resor och överattningar till vissa fysiska träffar - Frigjort mer tid för våra ledare att kunna följa deras medarbetares läranderesa från distans, när de inte är på samma plats - Nått ut till fler medarbetare än tidigare och har på så sätt ökat kunskapsnivån snabbare - Påbörjat en kulturförflyttning som syftar till att vi tillsammans, med hjärta, får människor att växa och saker att hända

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Mitt omdöm om Grade AB

Personalutvecklare vid Lunds universitetStort företagVeriferad personSverige

Vad gillar du mest?

Helhetstänk i bred lösning i kombination med den personliga och höga servicenivån.

Vad gillar du minst?

Lite för komplext gränssnitt som ger relativt hög tröskel att förstå systemet.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Talent Management lösning med stöd för utbildningar, roller, kompetenser och möjlighet att koppla samman alltihopa. Stöd för att ha rätt kompetens på rätt plats.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Fokus på användaren!

HR Strategisk KompetensutvecklingMedelstort företagVeriferad personSverige

Vad gillar du mest?

Alla viktiga funktioner för medarbetaren nås direkt från mobilen och alla interaktioner mellan chef och medarbetare är tydliga och enkla att följa. Stort plus för att lärandet och medarbetarsamtal är en integrerad del av kompetensutvecklingen både för individen och organisationen.

Vad gillar du minst?

Vi sökte även färdiga kurser men det finns inte i Grades produktportfölj idag. Däremot kunde de guida oss till att skapa egna mallar och e-learnings i plattformen och nyttja färdigt material från olika offentliga källor bla Grades egna kunder. Detta spara pengar för oss totalt sett.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Största problemet vi löste var att vi gick från 3 system tidigare till 1 system från Grade. Detta gör oss på HR mindre beroende av vår egen IT och fick sparade tid och pengar på integrationskostnader och samordning. Användarvänlighet Support Mobil Värde för pengarna Övergripande

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Varför gör man affärer med Grade?

Varför väljer man ert system?

 • Fokus på medarbetarens upplevelse, chefens behov av rätt information och stöd i olika HR-processer, samt effektivitet för kursskapare och administratör
 • Allt-i-ett-lösning för strategisk kompetensförsörjning
 • Lätt att sammanfläta LMS med karriärvägar, utvecklingsplaner, kompetensanalys, medarbetarsamtal, enkäter, pulsmätningar och rapporter, då allt är ett och samma system.
 • Grade har ett djup och bredd i sin funktionalitet som stora globala leverantörer, men en prislapp som en lokal aktör, tack vare att vi har utvecklat, förvaltat och äger vårt eget system sedan starten för 25 år sedan.

Varför väljer man er som leverantör?

Vi har ett unikt samarbete med våra kunder – då vi själva utvecklar, driftar, problemlöser, implementerar och förvaltar våra kunder kommer ni alltid vara viktigast för oss!

 • Kundanpassade installationer av vår molntjänst för att möta era behov.
 • Erfarna projektledare som arbetat med införande i både offentlig och privat sektor.
 • Effektivt Client Success Team som säkerställer optimalt utnyttjande av ert HR system.
 • Utbildare i toppklass som gör er självgående i lösningen. Allt för att hålla ner era kostnader.

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

Kompetensutveckling och medarbetarengagemang är två nyckelbegrepp för att skapa hållbara resultat för alla organisationer. Men vilken kompetens är det som ska utvecklas när det hela tiden skapas nya yrkesroller, som inte existerade för bara ett par år sedan? Och har man lyckats i sitt engagemangsarbete när undersökningar visar att bara en bråkdel är aktivt engagerade på arbetsplatsen?

Lärande, engagemang och uppföljning är grundläggande komponenter i varje kunds strategiska kompetensförsörjning. Tillsammans säkerställer vi att era satsningar på medarbetaren verkligen bidrar till kompetensutveckling genom mätbara resultat.

Genom att förstå och se sambandet mellan utbildning och individens utveckling skapar ni engagerade medarbetare, vilket bidrar till att era medarbetare stannar längre, blir mer kompetenta och återanställningsbara ­– allteftersom omvärlden förändras.

Grade produktfunktionaliteter

Attestering

Ingår

Bonus & incitament

Går att lägga till

CoreHR

Går att lägga till

Digitalisera personalarkiv

Ingår

Elektronisk signatur

Ingår

Exit-enkäter

Ingår

Feedback mgmt

Ingår

Frånvaroregistering

Går att lägga till

Förmånshantering

Går att lägga till

HR-analytics

Ingår

Integration med tredje part

Ingår

Integrationsplattform

Ingår

Karriärplanering

Ingår

Kompensation Mgmt

Går att lägga till

Kompetensutveckling

Ingår

Learning Mgmt

Ingår

Medarbetarsamtal

Ingår

Onboarding

Ingår

Performance Mgmt

Ingår

Push notifikationer

Ingår

Single Sign On

Ingår

Självbetjäning

Ingår

Talent Mgmt

Ingår

Tidrapportering

Går att lägga till

Ärendehantering

Går att lägga till

Om Grade

Vår historia börjar i mitten av 90-talet då föreläsarna på Lunds Universitet kämpade med att nå ut till det växande antalet studenter. I ett projektarbete utvecklades en plattform som gjorde det möjligt att digitalt distribuera kursmaterial – och i denna stund föddes GRADE-plattformen (då kallad LUVIT).

Universitetets projektarbete växte och blev med tiden ett företag, och de närmsta åren utvecklades plattformen till att bli ett fullskaligt Learning Management System. Vårt kursproduktionsteam hjälpte massor av företag och organisationer att producera e-Learning – och när kurserna paketerades i GRADE-plattformen fick kunderna maximal nytta av sina utbildningssatsningar.

I takt med att andelen företagskunder blev fler stod det klart för oss att något saknades i plattformen. Slutanvändarna var inte längre lärare och studenter, utan chefer och medarbetare. Och för att våra kunder skulle lyckas nå sina mål uppstod behovet att mäta kompetensutvecklingen kopplat till verksamhetsmålen. För medarbetare och företag fanns ett större behov att kartlägga kompetenser och följa utvecklingen genom målstyrning och olika karriärvägar.

Det räckte inte att medarbetarna hade rätt kompetens när de började på arbetsplatsen – de behöver stöttning och mål längs vägen för att utveckla sina kompetenser och fortsätta vara engagerade och anställningsbara över tid. På Grade ser vi att kompetens man lär sig och engagemang som mäts skapar tillsammans resultat för både individ och organisation.

Kompetens X Engagemang = Resultat

Utifrån vår formel utökades plattformen från 2015 och framåt med funktionalitet som fokuserar på att mäta och höja medarbetares engagemang genom olika talanghanteringsprocesser. GRADE-plattformen i kombination med våra prisbelönta e-Learningproduktioner har gjort oss till en av Nordens ledande leverantörer av engagemangs- och kompetenshöjande produkter och tjänster för över 600 000 medarbetare.

Vi är idag 35 medarbetare uppdelade på två kontor – ett på Odenplan i Stockholm och ett i Professorsstaden i Lund.

Vanligaste jämförelsealternativen