HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa avvikelsehanteringssystem

Välj rätt system för avvikelsehantering

Avvikelsehantering är nödvändigt i många verksamheter, bland annat för att lära och uppmärksamma händelser och risker. Moderna digitala avvikelsehanteringssystem effektiviserar, samlar statistik, genererar enkel rapportering och tydliga uppföljningsmöjligheter. Ett system för avvikelser hjälper er att identifiera kritiska punkter i verksamheten, oavsett om det handlar om ekonomi, maskinarbete, patienthantering eller om något helt annat.

Avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. När det kommer till hantering av avvikelser finns dock ofta en del utmaningar, som bristande inrapportering och otydligheter kring ansvar. Rätt system, som matchar era behov, kan hjälpa er att komma till rätta med svårigheterna. I stället kan ni hamna i ett läge där ni drar lärdom av det som inte skulle ha hänt.

Eftersom avvikelsehantering utförs i så många olika branscher finns en mängd system på marknaden. Ni behöver hitta ett system som passar perfekt för just er verksamhet, och fundera över hur ni vill hantera avvikelserna och vad ni behöver få ut av dem.

När ni är redo hjälper vi på BusinessWith er att välja det bästa systemet för er avvikelsehantering. Filtrera och sök i vår systemguide. Lycka till!

5 saker att tänka på kring avvikelsehantering

I ett användarvänligt och webbaserat avvikelsehanteringssystem uppfyller Softmore IMPROVE sina två huvudsyften, att minska kvalitetsbristkostnader och att möjliggöra förbättring. Genom systemet får man tillgång till informativ statistik gällande sina avvikelser, vilket minskar kostnader och medvbetenhet.

Lär dig mer om Softmore IMPROVE

Läs mer

5 saker att tänka på kring avvikelsehantering

Avvikelsehantering är en självklarhet och viktigt för erfarenhet och utveckling. BusinessWith har samlat fem punkter som är viktiga att tänka på för framgångsrikt arbete med avvikelser.

  1. Enkelhet. Det ska vara enkelt att rapportera avvikelser. Ett smidigt system med färdiga mallar underlättar för medarbetarna och minskar risken att avvikelserapporteringen faller mellan stolarna.
  2. Support. Det som är enkelt för en medarbetare, kan vara en stor utmaning för en annan. Tänk på att ha en närvarande support som stöttar och hjälper medarbetarna vid svårigheter, liksom coachande filmer och texter som förklarar processerna.
  3. Tid. Avsätt tid för att hantera utfallet av avvikelserapporterna. Många system erbjuder bra statistiskt underlag som ni kan lära mycket av. Det kan dock vara ett tidskrävande arbete, som bör få plats i kalendern.
  4. Mål. Det är högt prioriterat att alla i organisationen vet varför avvikelsehanteringen utförs och vad målet är.
  5. Tillgänglighet. Molnbaserade system som finns i alla enheter är enkla att komma åt. Tack vare appar i telefoner och andra bärbara devices är det lätt att rapportera en avvikelse där den sker – det går snabbt att både skriva och dokumentera med kameran.

BusinessWith hjälper er i valet av system för avvikelsehantering. Välkommen att jämföra!

Beskrivning av produktfunktioner

API

Systemet kan integreras med tillsammans med andra befintliga system vilket underlättar installation/implementering av systemet.

Aviseringar

Du blir notifierad och får påminnelser vid uppdateringar eller exempelvis om något lämnats ohanterat.

Bildstöd

Systemet tillhandahåller funktionen och har stöd för att kunna infoga bilder i ärenden.

GPS

Det går att spåra händelser och rapporterade avvikelser till en plats vid rapporteringstillfället.

Läskvittenser

Systemet erbjuder möjligheten att se vem eller vilka som läst och tagit del av information.

Mallar

Det går att skapa eller finns färdiga mallar för hantering av återkommande avvikelser.

Offlinehantering

Systemet går även att använda offline och utan nätverksuppkoppling.

Ärendehistorik

Möjligheten att spåra och se ändringar samt tidigare händelser i en avvikelse eller rapport.

Ärendestatus

Funktionen att se och sätta olika statusar för olika avvikelser eller rapporter. Kan exempelvis vara att ett ärende är "pågående" eller "avslutat".